Sök

Sök
Exempelbild som ska bytas ut

Stängt för allmänheten pga höjd hotnivå

Terrorhotnivån bedöms nu som hög mot Sverige. Efter analys av läget har Försvarshögskolan beslutat att hålla stängt för allmänheten. Beslutet gäller högskolans lokaler i Stockholm, inklusive Anna Lindh-biblioteket.

Samtliga medarbetare, studenter och hyresgäster med inpasseringskort har åtkomst till lokalerna som vanligt. Besöksanmälda gäster har också tillträde.

Den 17 augusti beslutade Säkerhetspolisen och Försvarsmakten att hotnivån mot Sveriges ökat från nivå 3 förhöjt hot till nivå 4 högt hot på en femgradig skala. Höjningen beror inte på enskild händelse utan myndigheterna pekar på ett generellt höjt hot som beräknas ligga kvar över en längre tid. Allmänheten uppmanas att leva som vanligt.

För mer information se www.krisinformation.se

Höjning av terrorhotnivån till högt hot - Krisinformation.se

Dela:
Publicerad 2023-08-20 Uppdaterad 2023-09-15