• Start
  • Jubileumsföreläsning: Att bygga ett nytt totalförsvar – hur klarar vi logistik och försörjning?

Jubileumsföreläsning: Att bygga ett nytt totalförsvar – hur klarar vi logistik och försörjning?

Totalförsvar

Utmaningar och möjligheter i spåren av Försvarsberedningens rapport om det nya totalförsvaret.

En jubileumsföreläsning i Almedalen på temat ett nytt totalförsvar och praktiska utmaningar i spåren av Försvarsberedningens rapport.

Sveriges totalförsvar har monterats ner de senaste åren. Nödreserverna har sålts av och vi är idag beroende av internationell logistik vid krigsfara. Men den politiska viljan att bygga upp totalförsvaret ökar igen. Seminariet diskuterar rättsliga och logistiska möjligheter för ett nytt totalförsvar.

Seminariet diskuterar skillnaden i tillgång på resurser för det militära och det civila försvaret före och efter ett beslut om skärpt/högsta beredskap. Hur påverkas samhällets funktionalitet och motståndskraft när fullmaktslagar och krigsplacering aktiveras?

Medverkande

  • Peter Hultqvist, försvarsminister
  • Fredrik Bynander, docent och chef för Försvarshögskolans Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet.
  • Jenny Deschamps-Berger, enhetschef, Försvarshögskolans Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet.
  • Thomas Ekström, doktorand, militärvetenskapliga institutionen
  • Marika Ericson, forskare, militärvetenskapliga institutionen.

Mer information

Datum: 2 juli 2018
Tid: 16.00—18.00
Plats: Uppsala Universitet, Campus Gotland
Dela: