• Start
  • Klimatförändringens och säkerhetspolitikens nexus

Klimatförändringens och säkerhetspolitikens nexus

Climat change Security policy nexus

Photo Ken Treloar, unsplash.com.

Välkommen till en paneldiskussion i samarbete med Utrikespolitiska institutet.

Paneldeltagare:

Stephen Cheney, brigadgeneral och vd för American Security Project (ASP).

Linnéa Engström, europaparlamentariker Miljöpartiet de gröna.

Robert Egnell, professor och institutionschef vid Försvarshögskolan.

Gunilla Reischl, dr, seniorforskare och programchef vid UI:s program för Global politik och säkerhet.

Anmälan är obligatorisk och sker till Utrikespolitiska institutet.

Steve Cheney

Steve Cheney

Linnea Engström

Linnea Engström

Robert Egnell

Robert Egnell

Gunilla Reischl

Gunilla Reischl

Mer information

Datum: 5 juni 2018
Tid: 16.30—18.00
Plats: Sverigesalen, Försvarshögskolan Drottning Kristinas väg 37
Dela: