• Start
  • Karlstad: Öppen föreläsning och utställning om krisberedskap

Karlstad: Öppen föreläsning och utställning om krisberedskap

Evenemanget är gratis och är en del av Krisberedskapsveckan som syftar till att öka kunskapen om hur människor påverkas av och kan förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap.

Program

  • Svensk krisberedskap och totalförsvar - Om krisen eller kriget kommer - Emmelie Andersson, analytiker på Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, Försvarshögskolan
  • Presentation av en "Prepper" - en person som aktivt förbereder sig för möjliga framtida kriser
  • Så arbetar Karlstads universitet med säkerhetsfrågor -
    Jan Gambring, Karlstads universitets säkerhetschef

Utställning

Information om hur du själv förbereder dig på bästa sätt inför krissituationer.

Arrangörer

Projektet CriseIT
Centrum för klimat och säkerhet
Ämnet Risk- och miljöstudier
Karlstads universitets säkerhetsenhet

Mer information

Datum: 29 maj 2018
Tid: 10.15—12.00
Plats: Frödingsalen, 1B 306, Karlstads universitet, Karlstad
Kontakt: Emelie Hindersson, 054- 700 18 21, emelie.hindersson@kau.se
Dela: