Sök

Sök

Totalförsvar och säkerhetsskydd – hur hänger de ihop?

Välkommen till ett av Försvarshögskolans seminarier under Almedalsveckan där en panel med forskare och experter diskuterar skärningen mellan totalförsvar och säkerhetsskydd och hur detta påverkar Sveriges säkerhet.

Återuppbyggnaden av totalförsvaret och fokuset på att stärka Sveriges säkerhet pågår med hög intensitet inom olika områden, bland annat genom lagstiftning och ny tillsynsstruktur för säkerhetsskydd mot spioneri, terroristbrott och andra hot.

Men hur hänger säkerhetsskydd ihop med uppbyggnaden av totalförsvaret? Är det en förutsättning för all totalförsvarsverksamhet, eller ska det ses som ett komplement till andra åtgärder? Skapar vi, trots goda intentioner, nya hinder för totalförsvarets återuppbyggnad genom för mycket säkerhetsskydd? Välkommen till ett panelsamtal där företrädare från berörda myndigheter och privata aktörer diskutera skärningen mellan totalförsvar och säkerhetsskydd och hur detta påverkar Sveriges säkerhet.

Medverkande i panelen:

  • Victoria Ekstedt, avdelningschef, Vattenfall
  • deltagare från säkerhetsskyddsenheten, Säkerhetspolisen
  • deltagare från säkerhetskontoret, Must, Försvarsmakten

Seminariet modereras av Abigail Choate, tf chef för Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet och Erik Biverot, tf chef för avdelningen för uppdragsutbildning vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet.

Livestreaming

Seminariet kommer även att direktsändas och går att se i efterhand på vår webbplats och på Almedalen Play (länk till sändningen kommer senare).

Läs mer om seminariet i Almedalsveckans officiella program.

Träffa oss i Almedalen

Säkerhet och försvar: Arena för öppen debatt

Seminariet arrangeras inom ramen för "Säkerhet och Försvar: Arena för öppen debatt” på Gotlands soldathem. Arenan är ett samarbete mellan Försvarshögskolan, Utrikespolitiska institutet, Sveriges Veteranförbund, Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté, Officersförbundet och Folk och Försvar.

På arenan samlas seminarier på temat krisberedskap, försvar och säkerhet till ett gemensamt forum i Almedalen. Det är ckså vara en plats för möten och diskussion.

Mer information

Datum: 27 juni 2024
Tid: 13.00—13.45
Plats: Gotland Soldathem, Klinttorget 4, Visby

Kontakt

Dela: