Försvarshögskolan har en central HR-avdelning som ger stöd i frågor om rekrytering, arbetsmiljö och hälsa, arbetsrätt, jämställdhets- och diskrimineringsfrågor, lönestatistik och personalfrågor.

HR-avdelningen har även ansvar för reseadministation och utbetalning av lön. Personalchef Nike Gårdinger är avdelningschef och Anders Eriksson HR-chef.

Kontakta HR: hr@fhs.se