IT-avdelningen ansvarar för IT-system, inklusive förvaltning, säkerhet och utveckling vid högskolans lokaler i Stockholm och Karlstad. Avdelningen sköter även IT-miljön hos Försvarshögskolans internhyresgäster.

IT-chef och informationssäkerhetschef Mia Hagström är avdelningschef.

Mia Hagström

IT-chef, Avdelningschef, Informationssäkerhetschef

Mia.Hagstrom@fhs.se +46707825907