Avdelningen ansvarar för verksamhetsstyrning och ekonomiredovisning vid Försvarshögskolan.

Här ligger ansvaret för planering, betalningshantering, ekonomisk uppföljning och riskhantering, ekonomimodell samt samordning av högskolans miljöarbete. Avdelningen har en central roll i högskolans verksamhetsutveckling och tar fram ekonomisk statistik.

Planerings- och ekonomiavdelningen är uppdelad i tre sektioner:

Institutionscontrollersektionen som bland annat stödjer institutionerna med ekonomifrågor. Monica Källström är sektionschef.

Planeringssektionen med ansvar för högskolans budgetsystem och ekonomimodell, samordning av strategiska planerings- och budgetunderlag, interna planeringsdirektiv, budget, tertialuppföljningar och årsredovisning. Camilla Ottengren är sektionschef.

Redovisningssektionen med ansvar för ekonomiredovisning, betalningshantering och bokslut. Redovisningschef Lars Sjödell är sektionschef

Planeringschef Pernilla Öhrström är avdelningschef.