Sök

Forsknings- och utbildningsnämnden

Försvarshögskolans forsknings- och utbildningsnämnd har det övergripande kvalitetsansvaret för forskning och utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Forsknings- och utbildningsnämnden består av 18 ledamöter: ordförande, vice ordförande, tio lärare/forskare, tre externa ledamöter och tre studentrepresentanter. Mandatperioden är treårig.

Ledamöter:

Stefan Silfverskiöld, ordförande
Emma Björnehed. vice ordförande
Gunnar Åselius
Carl von Gerber
Maria Gussarsson
Stefan Lundqvist
Mikael Weissmann
Per Skoglund
Jörgen Rosén
Arita Holmberg
Alastair Finlan
Edward Deverell

Externa ledamöter:

Anna-Karin Broth, Försvarsmakten
Rickard Stridh, Försvarsmakten
Susanne Hede, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Studentrepresentanter:

Ebba Nordborg
Carl Wilhelm Fallenius
Fredric Westerdahl

Suppleanter

Suppleanter inträder som röstberättigad ledamot i turordning vid ordinarie ledamots frånvaro:

Lisa Ekman
Linda Johansson
Kristin Ljungkvist
Ulrik Spak
Irene Clément
Christer Svanborg
Hugo Severinsson, studerandesuppleant

Försvarshögskolans styrelse och högskoleledning.

Dela: