Sök

Studierektorer

Här kan du hitta studierektorer och deras kontaktuppgifter per ämne.

Vad gör en studierektor?

En studierektor ansvarar för utbildningens upplägg. Till exempel samordnar studierektorn det mesta som har med undervisningen att göra, planering av kursupplägg och vad som står i kursplanerna.

Du kan vända dig till din studierektor för information om till exempel:

  • Examination eller omtentamen
  • Lämna klagomål

Försvarshögskolans studierektorer

Carina Lamont

Studierektor, Universitetsadjunkt

Carina.Lamont@fhs.se +46855342937

Officersprogrammet

Kersti Larsdotter

Studierektor, Docent, Universitetslektor

Kersti.Larsdotter@fhs.se +46 8-55342551

Avancerad nivå

Officersprogrammet

Emma Björnehed

Biträdande lektor, Studierektor

Emma.Bjornehed@fhs.se

Masterprogrammet

Eva Johansson

Studierektor, Senior rådgivare, Universitetsadjunkt

Eva.Johansson@fhs.se +46 8-55342649

Officersprogrammet

Fredrik Eriksson

Studierektor, Docent, Universitetslektor

Fredrik.Eriksson@fhs.se +46 8-55342860
Dela: