Sök

Sök

Är jag behörig?

Behörighetskraven ser till att du som börjar en utbildning har rätt förkunskaper.

Exakt vilka behörighetskrav som gäller på kurser och program framgår på respektive kurs- eller programsida.

Grundläggande behörighet

Alla kurser och program kräver grundläggande behörighet. Den består av att du har examen från ett högskoleförberedande program eller yrkesexamen med godkänt betyg i svenska 2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3 och i engelska 6.

Särskild behörighet

En del kurser och program har särskilda behörighetskrav utöver grundläggande behörighet. Det kan till exempel vara krav på godkänt resultat i vissa gymnasiekurser eller tidigare högskolestudier.

Exakt vilken särskild behörighet som krävs framgår på sidan för respektive kurs eller program.

Områdesbehörighet

Områdesbehörighet består dels av de kurser som krävs för särskild behörighet, och dels fördjupningskurser på gymnasienivå som är särskilt relevanta och är meriterande (meritkurser).

Behörig genom validering av reell kompetens

Om du saknar den formella behörighet som krävs för den utbildning du vill anmäla dig till vid Försvarshögskolan kan du ansöka om att få din reella kompetens prövad. Det innebär att du blir bedömd utifrån dina samlade kunskaper, oberoende av hur du har skaffat kunskaperna.

Erfarenheter från arbetsliv, föreningsliv, annan utbildning, utlandsvistelser och kunskaper från personalutbildning eller annan kursverksamt tas med i bedömningen.

Validering av din reella kompetens innebär inte att du får undantag från behörighetskraven. Syftet är i stället att Försvarshögskolan gör en bedömning av om du, tack vare din samlade kompetens, kan klara den utbildning du vill gå.

Om bedömningen visar att du har förutsättningar att klara utbildningen, måste du även konkurrera om en plats på utbildningen.

Vad innebär en prövning av behörighet genom validering av reell kompetens?

Genom en valideringsprocess görs en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av de kunskaper och den kompetens du har oberoende av hur de förvärvats. Du måste därför kunna styrka att du på annat sätt än genom att uppfylla det formella behörighetskravet har tillägnat dig de förkunskaper som är nödvändiga för att kunna gå in i högskolestudier och att du kan tillgodogöra dig de kurser eller program du vill läsa.

  • Prövningen av reell kompetens gäller alltid bara för den kurs eller program vid Försvarshögskolan som du anger att du söker bedömning för.
  • Det görs en helhetsbedömning av alla inskickade meriter, det vill säga den samlade kompetensen, inte bara formella studiemeriter. Vi utgår från förutsättningen att du ska klara av den sökta utbildningen.
  • Du som sökande måste kunna beskriva hur den samlade kompetensen är ett resultat av vad du tidigare lärt dig. Allmän erfarenhet räcker inte. Du ska kunna ge exempel på användningen av kunskaperna.
  • Vid ett beslut om reell kompetens har dina kompetenser och kunskaper bedömts, vilket kan innebära att du blir behörig till den utbildning du har sökt.

Så här ansöker du

  1. Anmäl dig till utbildningen via antagning.se
  2. Fyll i blanketten Ansökan om bedömning av reell kompetens som finns att hämta på antagning.se

Skicka tillsammans med din anmälan ett personligt brev där du noggrant beskriver följande:

  • Vilka kompetenser du anser att du har som motsvarar de angivna behörighetskraven.
  • Hur du har skaffat dig dessa kompetenser.
  • Hur du anser att dessa kompetenser kommer att hjälpa dig att klara av den utbildning som du söker.

Du måste styrka dessa kunskaper genom att skicka in intyg, betyg och/eller bedömningar från personer som kan intyga din kompetens inom ett visst område. Det kan vara arbetsintyg, kursintyg, beskrivning av arbete inom föreningsliv, utlandsvistelser eller andra aktiviteter.

Vad händer sedan?

Försvarshögskolan prövar din reella kompetens genom en samlad bedömning av de dokument du skickat in utifrån den sökta utbildningens lärandemål och beslutar om du kan anses behörig till den utbildning du sökt. Det innebär att bedöma om du har de förkunskaper som krävs för att klara utbildningen.

Beslut om behörighet får du på antagningsbeskedet som meddelas via antagning.se.

Överklagande

Du har rätt att överklaga beslut om behörighet. Information om hur du överklagar hittar du på antagningsbeskedet.

Kontakt

Kontakta studievägledningen studievagledning@fhs.se för att få vägledning i processen.

Mer information

Behörighetskraven kan se olika ut beroende på när du avslutade dina gymnasiestudier. För mer information om vad som gäller för just dig, se antagning.se.

Dela: