Sök

Inriktning militärteknik

Om ditt förband har ett prestandamässigt svagare vapensystem än motståndaren, kan ni ändå gå segrande ur en strid? Militärteknik handlar om att förstå hur tekniken påverkar möjligheten att möta militära hot och lösa militära uppgifter.

Oavsett om man ska använda en radar, en radio eller ett robotsystem krävs interaktion mellan tekniken och människan som ska hantera den. Inom militärteknik får du fördjupad förståelse för tekniken och hur den påverkar militära operationer.

Två VFU-inriktningar

Under termin 4-5 är du på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i Försvarsmakten och du fördjupar dig då i den VFU-inriktning du valt under din första termin. Programmets militärtekniska inriktning har två VFU-inriktningar; en mot armén och en mot flygvapnet. Inom din inriktning lär du dig om den teknik som används inom armén respektive flygvapnet.

Breda karriärvägar

Dina arbetsuppgifter och din roll kan variera mycket och beror främst på vad som efterfrågas av just ditt blivande förband.

Din militärtekniska kompetens ger ett värdefullt perspektiv på förbandet oavsett vilken karriärväg du väljer. Du har många valmöjligheter eftersom du, förutom möjligheten att tjänstgöra i de flesta andra befattningar, får behörighet att tjänstgöra även i tekniska befattningar.

Tidigt i din karriär kan det innebära att du är chef inom förbandets tekniska tjänst och att du ansvarar för underhåll, uppföljning, reparationer av materiel, som till exempel fordon, helikoptrar, vapen, sensorer och sambandsmateriel. Men du kan också efter examen välja en mer traditionell befattning i likhet med de som utbildar sig på programmets krigsvetenskapliga inriktning.

Efterfrågan på tekniskt utbildade officerare är stor, så du har goda karriärmöjligheter. Senare i karriären kan du tjänstgöra som chef eller stabsmedlem i befattningar som kräver militärteknisk kompetens, till exempel i styrningen eller utvecklingen av Försvarsmaktens nya tekniska system och förmågor.

För att komma in på den militärtekniska inriktningen ställs högre krav än de andra inriktningarna. Du måste ha läst naturvetenskapligt eller tekniskt program på gymnasiet, alternativt motsvarande kurser i efterhand.

Vad gör en teknisk officer i armén och flygvapnet? Läs mer på Försvarsmaktens webbplats.

Puff bild
Spännande karriärvägar för militärtekniker
Kapten Rasmus Bystedt tog examen från Försvarshögskolans officersprogram med militärteknisk inriktning 2014. Sedan dess har han både varit flygteknike...
Puff bild
Här kombineras teknik och försvar
Sofia Taflin gillar att jobba med både hjärnan och kroppen. Därför har hon valt att läsa officersprogrammet med inriktning mot militärteknik. Här blan...

Anna om militärteknisk inriktning

Möt Anna Rabar som läser Officersprogrammet med militärteknisk inriktning.

Puff bild
Officersprogrammet
Officersprogrammet är en treårig högskoleutbildning som leder till en officersexamen. Programmet blandar teori med verksamhet av mer praktisk karaktär...
Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.