Sök

Inriktning nautik

Som officer med nautisk inriktning kan du tjänstgöra till exempel som fartygschef inom marinen. Ditt förband kan även stödja EU och FN vid marina insatser, till exempel övervaka handelsblockader till sjöss. Din uppgift är då att finnas i området, övervaka rörelser, förhöra eller avvisa misstänkta.

De första tre terminerna har du krigsvetenskap som huvudämne. När du läser krigsvetenskap lär du dig om krigföring, strategi och taktik.

Inom nautik lär du dig att navigera, vad som påverkar fartyget och hur du räknar ut det, till exempel tidvattenberäkning och meterologi. Du läser också ämnena skeppsteknik och transportteknik.

Efter Officersprogrammet får du anställning vid ett marint förband inom försvaret. Ofta fortsätter studierna i nautik efter din officersexamen, men som anställd.

Det är Försvarsmakten som bestämmer om du ska studera vidare efter officersexamen.

Vad gör en sjöofficer? Läs mer på Försvarsmaktens webbplats.

Puff bild
Officersprogrammet
Officersprogrammet är en treårig högskoleutbildning som leder till en officersexamen. Programmet blandar teori med verksamhet av mer praktisk karaktär...
Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.