Sök

Inriktning nautik

Som officer med nautisk inriktning kan du tjänstgöra till exempel som fartygschef inom marinen. Ditt förband kan även stödja EU och FN vid marina insatser, till exempel övervaka handelsblockader till sjöss. Din uppgift är då att finnas i området, övervaka rörelser, förhöra eller avvisa misstänkta.

De första tre terminerna har du krigsvetenskap som huvudämne och läser inom ramen för det bland annat marintaktik. Under termin 4-5 är du på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid Försvarsmaktens Sjöstridsskola och Linnéuniversitetet. Du får då fördjupa dina kunskaper i nautik.

Inom nautik lär du dig att navigera, vad som påverkar fartyget och hur du räknar ut det, till exempel tidvattenberäkning och meterologi. Du läser också marin ledning, sjövägsregler och maritim kommunikation.

Efter Officersprogrammet får du anställning vid ett marint förband inom försvaret. Ofta fortsätter studierna i nautik efter din officersexamen, men som anställd.

Det är Försvarsmakten som bestämmer om du ska studera vidare efter officersexamen.

Vad gör en sjöofficer? Läs mer på Försvarsmaktens webbplats.

Inriktning krigsvetenskap

Inom ämnet krigsvetenskap studerar du krig, krigföring och användning av militära medel i alla typer av insatser. Du lär dig varför krig ser ut på ett visst sätt och läser mycket taktik och...

Inriktning militärteknik

Om ditt förband har färre vapensystem men annan teknik än motståndaren, kan ni ändå gå segrande ur en strid? Militärteknik handlar om att förstå hur tekniken påverkar möjligheten att möta mi...

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.