Sök

Statsvetenskap

Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet

Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet handlar om politik med fokus på säkerhet, strategi, krishantering och internationell samverkan.

Skapa säkerhet och förebygga kriser

Ämnet är brett och förankrat i internationella relationer, förvaltningspolitik, komparativ politik och politisk teori, men hämtar även inspiration från annan forskning inom och utanför statsvetenskapen.

På våra program och fristående kurser studerar du bland annat hur säkerhet skapas och undermineras, vad eller vem säkerhet är till för och hur kriser förebyggs och hanteras i en svensk, europeisk och global kontext. Exempelvis analyseras hot, konflikter, beslutsprocesser, identiteter och etiska dilemman som rör stat, samhälle och individ, såväl nationellt som internationellt.

Examen i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet

Du kan läsa statsvetenskap som kandidatprogram (tre år), masterprogram (två år) eller som fristående kurser (grundkurs, fortsättningskurs, påbyggnadskurs).

Kandidatexamen

Väljer du att läsa kandidatprogrammet, eller samtliga tre fristående kurser, kan du ta en kandidatexamen i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet.

Masterexamen

Väljer du att läsa masterprogrammet kan du ta en masterexamen i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet. Om du vill kan du avsluta dina studier efter ett år och får då en magisterexamen.

Linnea Hylén läser kandidatprogrammet i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet.

Utbildningar

Nivå
HP
Typ
Takt
Start
Anmälan
Visa fler
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.