Sök

Uppdragsutbildning

Vill du kompetensutveckla dig eller dina medarbetare? Då ska du titta närmare på Försvarshögskolans uppdragsutbildningar.

Utbildningarna ges inom områden som vi kan och är bra på. Våra uppdragsutbildningar finns inom områdena militära uppdragsutbildningar, krisberedskap, ledarskap, informationssäkerhet, språk och militärhistoria. Här nedan ser du ett urval, alla uppdragsutbildningar hittar du här.

Strategisk chefsutveckling

Det här är en ledarskapsutbildning där du får utvecklas i ditt strategiska ledarskap.

Informationssäkerhet för chefer

Här lär du dig vilka administrativa och tekniska krav på säkerhet som ställs och hur de påverkar verksamheten.

Grundläggande säkerhetsskydd

Webbutbildning som på ett lättillgängligt sätt lotsar dig igenom säkerhetsskyddets delar som exempelvis personalsäkerhet, informationssäkerhet och fysisk säkerhet.

Säkerhetspolitik i Europa (SPIE)

Kursen ger dig en bredare och djupare förståelse för hur den säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa påverkas av den globala hotmiljön. Kursen fokuserar på aktivt lärande där du själv bidra...

Chief Information Assurance Officer (CIAO)

Här lär du dig balansera riskhantering mellan personal, processer och teknik för att uppnå verksamhetens mål

Krishantering och civil beredskapsplanering (CMCS)

Kursen ger dig kunskap inom området och analytiska verktyg för att bedöma säkerhetsmiljön och effektivt kunna hantera kriser och konflikter.

Utveckling grupp och ledare

UGL är en ledarskapsutbildning för dig som vill utveckla dig själv som ledare och medarbetare.

Utvecklande ledarskap – UL

Ett utvecklande ledarskap är när ledaren har en ledarstil som utvecklar sina anställda och därigenom får en effektivare organisation.

Att leda genom andra

Indirekt ledarskap (IL) är för dig som har en eller flera organisatoriska nivåer mellan dig och medarbetarna.

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.