Sök

Antagningsstatistik

Har du funderingar på vad som krävs för att komma in på en särskild utbildning? Här kan du se antagningspoäng från tidigare år för att se vilka möjligheter du har att komma in. Men kom ihåg att ansökningspoängen varierar från år till år, så är du behörig så är det alltid värt att söka!

Antagningsstatistik för kurser och program höstterminen 2020

Urvalsgrupper

 • BI — Gymnasiebetyg utan kompletteringar
 • BII — Gymnasiebetyg med kompletteringar
 • BF — Folkhögskoleomdömen
 • HP — Högskoleprovet
 • APGR — Akademiska poäng på grundnivå (max 225)
 • AUMA, AUST, AUFÖ, LEVE — Alternativt urval, master

Program

 • 180 hp
 • Antal platser: 55
Antagningsstatistik för kandidatprogrammet i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet, höstterminen 2020.

Urvalsgrupp

Lägsta meritvärde

BI

20,89

BII

20,87

BF

4.00

HP

1,40

 • 180 hp
 • Antal platser: 22
Antagningsstatistik för kandidatprogrammet i militärhistoria, höstterminen 2020.

Urvalsgrupp

Lägsta meritvärde

BI

19,90

BII

19,56

BF

4,00

HP

1,20

Inriktning statsvetenskap

 • 120 hp
 • Antal platser: 38
Antagningsstatistik för Politik, säkerhet och krig - masterprogram. inriktning statsvetenskap

Urvalsgrupp

Lägsta meritvärde

AUST

67

Inriktning krigsvetenskap

 • 120 hp
 • Antal platser: 26
Antagningsstatistik för Politik, säkerhet och krig - masterprogram. inriktning krigsvetenskap

Urvalsgrupp

Lägsta meritvärde

AUMA

67

 • 120 hp
 • Antal platser: 22
Antagningsstatistik för Utveckling av system för försvar och säkerhet - masterprogram, höstterminen 2020.

Urvalsgrupp

Lägsta meritvärde

AUMA

23

 • 120 hp
 • Antal platser: 38
Antagningsstatistik för Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet - masterprogram, höstterminen 2020.

Urvalsgrupp

Lägsta meritvärde

AUMA

133

Fristående kurser

 • 30 hp
 • Antal platser: 50
Antagningsstatistik för Folkrätt i kris och konflikt, grundkurs, höstterminen 2020.

Urvalsgrupp

Lägsta meritvärde

BI

19,58

BII

17,23

BF

4.00

HP

0,95

 • 30 hp
 • Antal platser: 28
Antagningsstatistik för Ledningsvetenskap, grundkurs, höstterminen 2020.

Urvalsgrupp

Lägsta meritvärde

BI

19,84

BII

19,67

BF

4.00

HP

1,15

 • 30 hp
 • Antal platser: 35
Antagningsstatistik för Ledarskap under påfrestande förhållanden, grundkurs, höstterminen 2020.

Urvalsgrupp

Lägsta meritvärde

BI

21,67

BII

20,10

BF

4.00

HP

1,35

 • 30 hp
 • Antal platser: 21
Antagningsstatistik för Folkrätt i militära operationer, påbyggnadskurs, höstterminen 2020.

Urvalsgrupp

Lägsta meritvärde

APGR

150

 • 30 hp
 • Antal platser: 10
Antagningsstatistik för Statsvetenskap, påbyggnadskurs, höstterminen 2020.

Urvalsgrupp

Lägsta meritvärde

APGR

208

 • 30 hp
 • Antal platser: 5
Antagningsstatistik för Militärhistoria, påbyggnadskurs, höstterminen 2020.

Urvalsgrupp

Lägsta meritvärde

APGR

*

 • 7,5 hp
 • Antal platser: 21
Antagningsstatistik för Lagstiftning för kris och krig – krisberedskap och totalförsvar, höstterminen 2020.

Urvalsgrupp

Lägsta meritvärde

APGR

225

 • 7,5 hp
 • Antal platser: 7
Antagningsstatistik för Strategisk ledning av förmågeutveckling och materielförsörjning, höstterminen 2020.

Urvalsgrupp

Lägsta meritvärde

APGR

*

 • 7,5 hp
 • Antal platser: 18
Antagningsstatistik för Cyberoperationer i antagonistisk miljö, höstterminen 2020.

Urvalsgrupp

Lägsta meritvärde

APGR

225

 • 7,5 hp
 • Antal platser: 13
Antagningsstatistik för Hot- och riskhantering, höstterminen 2020.

Urvalsgrupp

Lägsta meritvärde

APGR

225

 • 7,5 hp
 • Antal platser: 6
Antagningsstatistik för Logistik för försvarssystem, höstterminen 2020.

Urvalsgrupp

Lägsta meritvärde

APGR

*

 • 7,5 hp
 • Antal platser: 16
Antagningsstatistik för Taktiska och etiska aspekter på autonoma system, höstterminen 2020.

Urvalsgrupp

Lägsta meritvärde

APGR

*

All antagningsstatistik för samtliga universitet och högskolor

Antagningspoäng till samtliga universitet och högskolor hittar du på Universitets- och högskolerådets (UHR) hemsida:

Om sökfunktionen

På UHR kan du söka fram antagningsstatistik om antagningspoäng, antal sökande och antal antagna för en termin i taget tillbaka till sommarterminen 2008. Efter sista anmälningsdag så är statistiken uttagen efter urval 1 respektive urval 2. Notera att du måste titta under fliken för urval 1 eller urval 2 för att se antagningspoängen.

Dela: