Sök
 • Start
 • Informationssäkerhet för chefer

Informationssäkerhet för chefer

Kursen ger en introduktion i informationssäkerhet. Du får lära dig vilka administrativa och tekniska krav på säkerhet som ställs, och hur de påverkar verksamheten och de beslut som fattas.

Kursen är med sina två dagar ett effektivt sätt att lära dig om informationssäkerhet. Efter kursen ska du kunna beskriva hur man strukturerat kan leda arbetet med informationssäkerhet inom din egen organisation.

Kursens upplägg

Under två dagar går du igenom informationssäkerhet ur olika perspektiv och hur du arbetar med informationssäkerhet inom din egen verksamhet. Kursen blandar föreläsningar och gruppdiskussioner.

Kursinnehåll

 • Introduktion till ämnet informationssäkerhet.
 • Aktörer inom området informationssäkerhet och gällande svensk lagstiftning.
 • Hur man som chef i staten bör förhålla sig till området informationssäkerhet.
 • De senaste trenderna och utmaningarna inom teknik och administrativa processer.
 • Hur man kan komma till rätta med de vanligaste informationssäkerhetsrelaterade problemen.
 • Villkor och möjligheter för att kunna utreda IT-brott.

Under kursen får du möjlighet att diskutera frågeställningar och erfarenheter med lärare och andra deltagare.

Kursen ges under två heldagar vid Försvarshögskolan i Stockholm i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer som arbetar med, eller påverkas av, informationssäkerhetsfrågor. Tidigare deltagare har främst varit chefer från mellannivå upp till direktörsnivå i offentlig sektor.

Förkunskaper

Det finns inga krav på förkunskaper, men vid kursens start ska du kunna besvara följande frågor om din egen organisation:

 • Hur leds arbetet med informationssäkerhet vid er organisation? Följer ni någon standard?
 • Vilka informationstillgångar är mest kritiska i er verksamhet?
 • Hur hanterar ni risker? Vad är "det värsta" som kan drabba er organisation?
Utbildningsnivå

Grundnivå

Poäng

Ej poäng

Startvecka

Vecka 21

Slutvecka

Vecka 21

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Kostnad

9 000 kronor exkl. moms.

Studietakt

Enstaka dagar

Ansvarig institution

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2020-03-31 Uppdaterad 2020-05-04