Sök
 • Start
 • Krishantering och civil beredskapsplanering - CMCEP

Krishantering och civil beredskapsplanering (CMCEP)

Senior Course in Crisis Management and Civil Emergency Planning ger dig kunskap inom området och analytiska verktyg för att effektivt kunna hantera kriser och civil beredskapsplanering.

Kursens upplägg

Du kommer få en översikt över strategisk krishantering och civil beredskapsplanering. Du ökar din kunskap och förståelse för de olika områdena och hur de hänger ihop. Du får även analytiska verktyg för effektiv krishantering med fokus på civil beredskapsplanering och strategisk risk- och kriskommunikation.

Kursen fokuserar på aktivt lärande där du själv bidrar till din egen kunskapsutveckling genom bland annat diskussioner, grupparbete och övningar.

Kursinnehåll

Kursen hålls på engelska och tar upp följande ämnen

 • Nyckeldefinitioner
 • Huvudbegrepp och förhållningssätt
 • Krisdiagnos: varför, vad och hur?
 • Globala risker och den nya säkerhetsmiljön (sammanhanget)
 • Kris- och katastrofhantering på nationell, regional och internationell nivå (systemen)
 • Krishantering och planering vid civila katastrofer (verktygen)
 • EU, NATO och FN:s kris- och katastrofhanteringsfunktioner
 • Hur man upprättar externt stöd
 • Strategisk risk- och kriskommunikation

Målgrupp

Personer som har erfarenhet av strategiskt ledarskap och beslutsfattning och som arbetar med krishantering och frågor som rör samhällets säkerhet och skydd. Kursen ingår i det svenska bidraget till Partnerskap för fred (PfP) och därför prioriteras sökande från PfP och Nato-medlemsländer.

Eftersom kursen hålls på engelska ska du kunna uttrycka dig på engelska i både tal och skrift.

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startvecka

Vecka 14

Slutvecka

Vecka 14

Omfattning

En vecka

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Engelska

Studietakt

100%

Ansvarig institution

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2018-02-09 Uppdaterad 2019-01-30