Sök

Terrorismstudier

Hur skiljer sig terrorism från andra asymmetriska våldsmetoder? Vad är kontraterrorism och hur ser balansgången ut mellan terrorismbekämpning och mänskliga rättigheter? Det är exempel på vad den här kursen lär dig.

Vad leder kursen till

Efter kursen kommer du ha en bättre förståelse för terrorismens grogrunder, orsaker och konsekvenser och hur terrorism skiljer sig från andra asymmetriska företeelser. Du kommer också bättre förstå kontraterrorism, hur våldsbejakande extremism motverkas och förebyggs, och balansen mellan terrorismbekämpning och mänskliga fri- och rättigheter.

Kursens upplägg

Kursen går igenom terrorism som våldsmetod ur både en historisk och sociopolitisk kontext. Du får studera hur terrorism uppstår, olika teoribildningar och hur terrorismen skiljer sig från andra asymmetriska våldsmetoder. Du kommer lära dig hur terrorismen har förändrats genom tiderna och hur denna utveckling påverkat nutidens asymmetriska utmaningar.

Under den sista delen av kursen berörs även olika former av terrorismbekämpning, preventiva åtgärder, samt balansgången mellan terrorbekämpning och mänskliga fri- och rättigheter.

Undervisningen består av seminarier, föreläsningar och självstudier.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Poäng

10

Startperiod

HT-21

Startvecka

Vecka 35

Slutvecka

Vecka 40

Behörighet

Engelska B och Samhällskunskap A, alternativt Engelska 6 och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2.

Undervisningsform

Normal

Ort

Stocholm

Undervisningsspråk

Engelska

Studietakt

100%

Urval

Betyg 67%, Högskoleprov 33%.

Ansvarig institution

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Typ

Fristående

Dela:
Publicerad 2020-11-03 Uppdaterad 2021-06-02