Sök
  • Start
  • Vapenverkan och skydd mot vapenverkan

Vapenverkan och skydd mot vapenverkan

Hur skyddar man sig bäst mot ett vapenhot? För att kunna besvara den frågan krävs en förståelse för vapenhotet det handlar om. I tillägg måste man förstå vad som ska skyddas. Därefter kan man börja undersöka vilka möjligheter till skydd som finns.

Skyddet kan designas efter olika principer. Till exempel kan det bestå av åtgärder för att inte synas. Målet är då antingen att vilseleda motståndaren eller att skapa en låg signatur mot bakgrunden. Man kan också skydda sig genom att bekämpa hotet med egna vapen, eller så kan man vidta åtgärder för att fysiskt tåla hotet. Den bästa lösningen blir ofta en kombination av olika skyddsprinciper.

Vad leder kursen till

Kursen ger dig en fördjupad förståelse av duellen mellan verkan och skydd. För att skapa ett bra skyddssystem måste du även förstå hur du bäst bekämpar det. Den utvecklade förståelsen bygger på vetenskapliga metoder för värdering av verkans- och skyddssystem.

Kursens upplägg

Under kursen får du en fördjupad förståelse för verkan och skydd ur ett försvarssystemsperspektiv. Den behandlar principer för skydd i vid bemärkelse enligt modeller som till exempel skyddslöken och bekämpningskedjan. Skyddsåtgärder utifrån olika skyddsprinciper tas upp. Hot och verkan från olika militära vapensystem behandlas i syfte att ge förutsättningar att kunna delta i förmågeutveckling inom verkan och skydd. I tillägg behandlas funktionsprinciper för system för leverans av vapenverkan, som till exempel eldrörssystem och robotsystem.

Undervisningen genomförs som föreläsningar, självstudier, seminarier och studiebesök.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Poäng

7,5

Startvecka

Vecka xx

Slutvecka

Vecka xx

Behörighet

Högskoleingenjörsexamen innehållande sammanlagt minst 15 hp mekanik och hållfasthetslära på grundnivå, eller motsvarande.

Undervisningsform

Normal

Undervisningsspråk

Engelska

Studietakt

50%

Ansvarig institution

Militärvetenskapliga institutionen

Typ

Fristående

Plugga för en säker framtid

Försvarshögskolan är det enda lärosätet i Sverige där civila och militära perspektiv på försvar, krishantering och säkerhet möts. Här ska du plugga om du vill jobba med morgondagens kriser o...

Dela:
Publicerad 2020-03-02 Uppdaterad 2021-02-24