Sök

Sök

Stöd till forskning

Anna Lindh-biblioteket är ett modernt högskolebibliotek och vi kan hjälpa dig med många frågor som rör litteratur och publicering under forskningsprocessen.

Samlat forskarstöd på MittFHS

All information rörande forskning och forskarstöd hittar du på Försvarshögskolans intranät MittFHS. Här kan du läsa om allt från ansökan och finansiering till publicering av forskning.

» För dig som forskar

Färdig forskare eller doktorand?

Vare sig du är färdig forskare eller doktorand är du välkommen till oss med frågor som rör publicering av vetenskapliga arbeten, referenshanteringsprogram, publiceringsdatabaser och bibliometri. Bibliometri är statistiska metoder för att analysera publikationer.

Självklart vill vi även vara ett stöd i din vetenskapliga informationssökning.

Boka forskarstöd

Du som är doktorand eller forskare vid Försvarshögskolan kan boka individuella undervisningspass i informationshantering. Under en timme hjälper vi dig att komma igång genom att till exempel visa hur du registrerar dina publikationer i DiVA.

Vi kan också ge tips om hur du hittar vetenskapliga artiklar och hjälpa dig att strukturera din informationssökning. Om du har funderingar kring sökteknik och sökord eller val av söktjänster är du välkommen med dina frågor.

» Boka undervisningspass genom att fylla i vårt bokningsformulär

Publicering och DiVA

Vi som arbetar med forskningsstöd kan vara till hjälp när du skall hitta en lämplig kanal att publicera dig i. Biblioteket kan vara ett stöd när du bedömer olika open access-tidskrifter. Om du behöver ett ORCid kan vi hjälpa till.

» Läs mer om ORCid

Biblioteket förvaltar Försvarshögskolans publiceringsdatabas DiVA och vi kan ge stöd när du skall hantera dina publikationer i DiVA. Vi kan hjälpa dig med att se om din planerade publicering efterföljer din finansiärs krav på open access.

» Läs mer om publicering

Bibliometri

På biblioteket tar vi fram enklare bibliometri för Försvarshögskolans räkning främst för årsredovisningen och medelsfördelningen. Med hjälp av bibliometri kan man till exempel se mönster i publiceringar eller citeringar av en artikel eller författare.

» Läs mer om bibliometri

Referenshanteringsprogram

Behöver du applikationer för referenshantering kan biblioteket rekommendera ett flertal gratis-appar.

» Läs mer om referenshanteringsappar

Fjärrlån och inköpsförslag

Om den litteratur du behöver till din forskning inte finns på biblioteket beställer vi den som fjärrlån alternativt köper den.

» Kontakta oss för inköpsförslag

» Läs mer om fjärrlån

Tips: digitalt stöd av PhD on Track

PhD on Track är en resurs från Norge som är en hjälp för dig som är i början av ditt doktorandprojekt, men även för dig som funderar på att doktorera. Webbsidan ger tips på hur du kan lära dig om ditt område och bedöma litteraturen. PhD on Track tar också upp hur man refererar. Sidan kan ge råd kring publicering och Open Access. PhD on Track har vissa sidor kring bibliometri, men dessa är mer riktade mot Norge och Danmark.

» Phd on track

Dela: