skissbild-start

200-årsjubileum

Från artilleriläroverk till modern högskola

Puff bild
Rollspel på kandidatprogrammet
Försvarshögskolan har en lång tradition av interaktiv pedagogik. Scenariobaserade spel har länge varit ett inslag på de militära utbildningarna, men o...
Puff bild
När krishantering går snett
För ministrar och beslutsfattare är det en snårig uppgift att navigera bland skuld- och ansvarsfrågor när kriser uppstår.
Puff bild
Sociala medier - risk eller möjlighet för försvarsmakter?
Hur förhåller sig EU:s försvarsmakter till sociala medier?
Puff bild
Officersprogrammet
Här utbildas framtidens officerare.
Puff bild
Kompetens­utveckla dig och din organisation
Läs mer om Försvarshögskolans uppdragsutbildningar.
Puff bild
UGL – utveckling av grupp och ledare
UGL är en ledarskapsutbildning för dig som vill utveckla dig själv som ledare och medarbetare.

Försvarshögskolan 200 år

>> Om jubileumsåret