Sök

Sök

Plugga för en säker framtid

Anmälan för ht 23 är öppen mellan 15 mars och 17 april

Martina läser masterprogrammet i militärhistoria

Som militärhistoriker kommer Martina Luksic kunna skapa förståelse för hur samhällsutveckling och försvarsmakt hänger samman.

Ivo vill arbeta med säkerhetsfrågor inom skolan

Ivo Franz Hagström läser sista året på kandidatprogrammet i statsvetenskap. Han tänker hitta en helt egen väg framåt där han använder sin utbildning till att skapa tryggare skolor.

Linda Ahlerup

Linda arbetar mot extremism och terrorism

Med fokus på extremism och terrorism arbetar Linda Ahlerup som analytiker på Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet.

Militärhistoria - podcast

En av Försvarshögskolans forskare i militärhistoria, docent Piotr Wawrzeniuk, producerar en podcast om sitt ämne där han i varje avsnitt bjuder in en gäst och samtalar om krig och samhälle.

Robert Egnell

Rektorsblogg

Rektor Robert Egnell bloggar om forskning och utbildning inom försvar, krishantering och säkerhet.

UGL

UGL är en ledarskapsutbildning för dig som vill utveckla dig själv som ledare och medarbetare. Kursen hjälper dig att förstå hur grupper fungerar därmed bli en bättre ledare.