Sök
skissbild-start

Ett jobb med tusen möjligheter

Helena om karriären efter Officersprogrammet

Puff bild
Forskning om chefer som gör skada
Chefers destruktiva ledarbeteenden sätter betydligt djupare spår hos människor än vad ett gott ledarskap gör. Ändå har ledarskapsforskningen länge fok...
Puff bild
Diplomaterna som formade den svenska Vietnampolitiken
Olof Palmes kraftfulla protester mot bombningarna av Hanoi 1972 får ofta gestalta Sveriges aktiva utrikespolitik och hållning gentemot USA under Vietn...
Puff bild
Hur reagerar vi på uppmaningar om krisberedskap?
När Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skickade ut broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” till alla Sveriges hushåll 2018 var det d...

Robert Egnell - ny rektor för Försvarshögskolan


Robert Egnell installerades som ny rektor för Försvarshögskolan 2019. Här berättar han om sin personliga resa fram till nya jobbet, en värld som står inför både gamla och nya säkerhetspolitiska utmaningar och betydelsen av att följa hjärtat under studietiden.

Puff bild
Om Försvarshögskolan
Försvarshögskolans uppgift är att bidra till nationell och internationell säkerhet genom forskning och utbildning. Forskningen bedrivs inom delvis uni...
Puff bild
UGL
UGL är en ledarskapsutbildning för dig som vill utveckla dig själv som ledare och medarbetare. Kursen hjälper dig att förstå hur grupper fungerar därm...
Puff bild
Kompetensutveckling
Behöver du kompetensutveckla dig eller din organisation? Ta del av vårt utbildningsutbud här.