Sök

Stöd till forskning

Anna Lindh-biblioteket är ett modernt högskolebibliotek och vi kan hjälpa dig med många frågor som rör litteratur och publicering under forskningsprocessen

Färdig forskare eller doktorand?

Vare sig du är färdig forskare eller doktorand är du välkommen till oss med frågor som rör publicering av vetenskapliga arbeten, referenshanteringsprogram, publiceringsdatabaser och bibliometri. Bibliometri är statistiska metoder för att analysera publikationer.

Självklart vill vi även vara ett stöd i din vetenskapliga informationssökning. 

Boka forskarstöd

Du som är doktorand eller forskare vid Försvarshögskolan kan boka individuell handledning i informationshantering. Under en timme hjälper vi dig att komma igång genom att visa hur du registrerar dina publikationer i DiVA eller hur du hanterar referenser i referenshanteringsprogrammet Mendeley.

Vi kan också ge tips om hur du hittar vetenskapliga artiklar och hjälpa dig att strukturera din informationssökning. Om du har funderingar kring sökteknik och sökord eller val av söktjänster är du välkommen med dina frågor.

» Boka handledning genom att fylla i vårt bokningsformulär

Publicering och DiVA

Vi som arbetar med forskningsstöd kan vara till hjälp när du skall hitta en lämplig kanal att publicera dig i. Biblioteket kan vara ett stöd när du bedömer olika open access-tidskrifter. Om du behöver ett ORCid kan vi hjälpa till.

» Läs mer om ORCid

Biblioteket förvaltar Försvarshögskolans publiceringsdatabas DiVA och vi kan ge stöd när du skall hantera dina publikationer i DiVA. Vi kan hjälpa dig med att se om din planerade publicering efterföljer din finansiärs krav på open access.

» Läs mer om publicering

Bibliometri

På biblioteket tar vi fram enklare bibliometri för Försvarshögskolans räkning främst för årsredovisningen och medelsfördelningen. Med hjälp av bibliometri kan man till exempel se mönster i publiceringar eller citeringar av en artikel eller författare.

» Läs mer om bibliometri

Referenshanteringsprogram

Behöver du hjälp med referenshantering kan biblioteket ge hjälp med det. Vi ger stöd i programmet Mendeley, som finns som gratisversion.

» Läs mer om Mendeley

Fjärrlån och inköpsförslag

Om den litteratur du behöver till din forskning inte finns på biblioteket beställer vi den som fjärrlån alternativt köper den.

» Kontakta oss för inköpsförslag

» Läs mer om fjärrlån

Tips: digitalt stöd av PhD on Track

PhD on Track är en resurs från Norge som är en hjälp för dig som är i början av ditt doktorandprojekt, men även för dig som funderar på att doktorera. Webbsidan ger tips på hur du kan lära dig om ditt område och bedöma litteraturen. PhD on Track tar också upp hur man refererar. Sidan kan ge råd kring publicering och Open Access. PhD on Track har vissa sidor kring bibliometri, men dessa är mer riktade mot Norge och Danmark.

» Phd on track

Dela: