Sök

Sök

Vill du få hjälp med inläst litteratur?

Om du har läs- och skrivsvårigheter till exempel dyslexi, synskada eller annan funktionsnedsättning har du rätt till anpassad kurslitteratur.

Med Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM) tjänst Egen nedladdning kan du ladda ned talböcker direkt till din mobil eller dator.

För att kunna ladda ner litteratur behövs ett nedladdningskonto, som biblioteket hjälper dig att skaffa.

Biblioteket registrerar studerande i MTM:s låntagarregister samt ger information och support om tjänsten. Kontakta Anna Lindh-biblioteket, resurs@fhs.se för mer information och registrering efter att du har haft det inledande samtalet med Försvarshögskolans samordnare.

» Försvarshögskolans samordnare

Du kan själva söka i MTM:s katalog Legimus för att se vilka böcker som finns inlästa. Om din kurslitteratur inte finns inläst så kontakta biblioteket i god tid så kan vi beställa en inläsning.

» Sök i Legimus: katalog över inläst litteratur

Dela: