Sök

Sök

Ny student


Här har vi samlat information som kan vara bra för dig att veta. Välkommen till Anna-Lindh-biblioteket!

Tillgänglighet

Studenter som har passerkort till Försvars­högskolan kan besöka biblioteket för att låna litteratur. Du når oss via våra digitala tjänster och på plats i biblioteket.

» Kontaktvägar och öppettider

Biblioteksfilialen på Karlberg

Studenter på Officerprogrammet har tillgång till en biblioteksfilial på Karlberg. Filialen är bemannad fyra dagar i veckan men du kan låna och återlämna med självbetjäning.

» Läs mer om biblioteksfilialen på Karlberg

Du behöver inte ansöka om lånekonto/lånekort

Om du är student vid Försvarshögskolan så lånar du med ditt FHS-konto utan lånekort och du behöver alltså inte ansöka om ett lånekonto på vår webbplats.

När du fått ditt FHS-konto med lösenord loggar du in på Mina lån på bibliotekets webbplats och skapar en PIN-kod. Därefter kan du låna böcker i bibliotekets låneautomater. PIN-koden kan du närsomhelst byta via Mina lån.

» Mina lån

Lån, omlån och reservationer

Du lånar själv dina böcker i låneautomaten med personnummer samt din pinkod. Böckernas lånetid är 28 dagar.

Om du läser på Officersprogrammet eller Högre Officersprogrammet så lånar du kurslitteratur på samma sätt i programmets läromedelscentral

Du kan förlänga dina lån och reservera utlånade böcker genom att logga in på Mina lån på bibliotekets webbplats.

Böcker som finns tillgängliga i hyllan på huvudbiblioteket kan inte reserveras, de hämtar du själv från hyllan och lånar.

OBS: Du kan endast beställa böcker för hämtning på Karlberg om du är student på Officersprogrammet.
Du kan heller inte beställa böcker för hämtning på Högkvarteret om du inte har en anställning där.

» Läs mer om självbetjäning

Sök efter kurslitteratur

Du kan söka efter kurslitteratur i Primo på bibliotekets startsida. I söktjänsten finns både tryckt kurslitteratur och e-böcker.

» Läs mer om kurslitteratur i biblioteket

» Sök i Primo

Kurslitteratur till Officersprogrammet (OP) och Högre officersprogrammet (HOP) lånas ut via separata läromedelscentraler

» Information om kurslitteratur för dig som läser OP eller HOP

Datorer och trådlöst nätverk

På biblioteken finns sökdatorer som är begränsade till sökningar i bibliotekets söktjänst Primo. Här kan du söka efter både tryckta och elektroniska böcker, till exempel kurslitteratur.

Våra publika datorer för sökning och läsning av e-resurser som e-böcker eller tidskriftsartiklar i fulltext finns vid trappan ned till bottenvåningen på huvudbiblioteket och i biblioteket på Karlberg. De är fullt utrustade med officepaketet och de vanligaste webbläsarna. Du loggar in på dessa datorer med ditt personnummer och pinkod.

Om du använder din egen dator loggar du in med ditt FHS-konto.

Trådlöst nätverk

Åtkomst till det trådlösa nätverket finns genom nättjänsten Eduroam.

» Läs mer om bibliotekets datorer och trådlöst nätverk

Vid frågor om Eduroam kontakta helpdesk@fhs.se

Åtkomst till databaser hemifrån

Som studerande kan du komma åt bibliotekets e-resurser på distans. Inloggningen är samma som du har till ditt FHS-konto.

» Läs mer om e-resurser på distans

Kopiera och skriva ut

I biblioteket finns en kopiator/skrivare som är kopplad till de publika datorerna.

Du kan även nå skrivaren från en privat dator via det trådlösa nätverket Eduroam. För att använda dig av skrivaren behöver du ditt passerkort till Försvarshögskolan. Som student vid Försvarshögskolan får du också vid varje terminsstart 250 gratis utskrifter.

» Läs mer om utskrift och kopiering

Grupprum och läsplatser

Det finns enskilda studieplatser runt om i biblioteket. Om du vill ha en tystare enskild studiemiljö så finns det läsplatser på bibliotekets bottenvåning. Det finns även fyra bokningsbara grupprum.

» Läs mer om att boka grupprum

Hjälp med inläst litteratur

Om du har läs- och skrivsvårigheter, synskada eller annan funktionsnedsättning har du rätt till anpassad kurslitteratur.

» Läs mer om hjälp med inläst litteratur

Lärplattform (Canvas)

När du aktiverat ditt FHS-konto kan du logga in i lärplattformen Canvas.

Canvas är det digitala navet för dina studier. Där hittar du kursspecifika ytor med till exempel föreläsningsmaterial, inlämningsuppgifter, diskussionsforum och utvärderingsformulär.

Applikation för distansundervisning (Zoom)

På Försvarshögskolan används applikationen Zoom för distansundervisning.

» Läs mer på Anna Lindh-bibliotekets guide för Zoom.

Vid frågor om FHS lärplattform kontakta lms@fhs.se

» Logga in i Canvas LMS

Kontakta oss: alb@fhs.se

Dela: