Sök

Ny student


Här har vi samlat information som kan vara bra för dig att veta. Välkommen till Anna-Lindh-biblioteket!

Tillgänglighet

Högskolebiblioteket på Försvarshögskolan är tillgängligt kl. 06.00-22.00 för studenter, anställda och personal som har passerkort till Försvars­högskolan.

För närvarande är biblioteket obemannat på grund av den pågående pandemin men du når oss via våra digitala tjänster.

Vi bygger om bibliotekets entré. Vi ber om ursäkt för eventuella störningar.

» Aktuell information om biblioteket och våra digitala tjänster

Biblioteksfilialen på Karlberg

Studenter på Officerprogrammet har tillgång till en biblioteksfilial på Karlberg. Filialen är för närvarande obemannad men du kan låna och återlämna med självbetjäning.

» Läs mer om biblioteksfilialen på Karlberg

Du behöver inte ansöka om lånekonto/lånekort

Från höstterminen 2020 så får nya studenter inte fysiska lånekort. Du lånar via ditt FHS-konto.

När du fått ditt FHS-konto med lösenord loggar du in på Mina lån på bibliotekets webbplats och byter PIN-kod. Därefter kan du låna böcker i bibliotekets låneautomater.

» Mina lån

Om du läser på Officersprogrammet eller Högre Officersprogrammet så lånar du kurslitteratur på samma sätt i programmets läromedelscentral.

Lån, omlån och reservationer

Du kan själv låna dina böcker i låneautomaten med personnummer samt din pinkod. Böckernas lånetid är 28 dagar.

Du kan förlänga dina lån och reservera utlånade böcker genom att logga in på Mina lån på bibliotekets webbplats.

Böcker som finns tillgängliga i hyllan på huvudbiblioteket kan inte reserveras, dem hämtar du själv från hyllan och lånar.

» Läs mer om Mina lån

Sök efter kurslitteratur

Du kan söka efter kurslitteratur i Primo på bibliotekets startsida. I söktjänsten finns både tryckt kurslitteratur och e-böcker.

» Läs mer om kurslitteratur i biblioteket

» Sök i Primo

Datorer och trådlöst nätverk

Nära entrén på huvudbiblioteket finns en dator som i huvudsak är till för sökningar i bibliotekets söktjänst Primo. Här kan du söka efter både tryckta och elektroniska böcker, till exempel kurslitteratur.

Våra datorer för sökning av e-resurser som e-böcker eller tidskriftsartiklar i fulltext finns vid trappen ned till bottenvåningen. Du loggar in på dessa datorer med ditt personnummer och pinkod.

Om du använder din egen dator loggar du in med ditt FHS-konto.

Trådlöst nätverk

Åtkomst till det trådlösa nätverket finns genom nättjänsten Eduroam.

» Läs mer om bibliotekets datorer och trådlöst nätverk

Vid frågor om Eduroam kontakta helpdesk@fhs.se

Åtkomst till databaser hemifrån

Som studerande kan du komma åt bibliotekets e-resurser på distans. Inloggningen är samma som du har till ditt FHS-konto.

» Läs mer om e-resurser på distans

Kopiera och skriva ut

I biblioteket finns en kopiator/skrivare som är kopplad till de publika datorerna. Dessa datorer kommer att installeras vid terminsstart.

Du kan även nå skrivaren från en privat dator via det trådlösa nätverket Eduroam. För att använda dig av skrivaren behöver du ditt passerkort till Försvarshögskolan. Som student vid Försvarshögskolan får du också vid varje terminsstart 250 gratis utskrifter.

» Läs mer om utskrift och kopiering

Grupprum och läsplatser

Det finns många enskilda studieplatser runt om i biblioteket.
Om du vill ha en tystare enskild studiemiljö så finns det läsplatser på bibliotekets bottenvåning. Det finns även fyra bokningsbara grupprum.

På grund av den pågående pandemin så har vi begränsat antalet studenter i grupprummen. Läs på dörren till rummet. Vi har även glesat ut sitt­platserna i biblioteket.

» Läs mer om att boka grupprum

Hjälp med inläst litteratur

Om du har läs- och skrivsvårigheter, synskada eller annan funktionsnedsättning har du rätt till anpassad kurslitteratur.

» Läs mer om hjälp med inläst litteratur

Lärplattform (Canvas)

När du aktiverat ditt FHS-konto kan du logga in i lärplattformen Canvas.

Canvas är det digitala navet för dina studier. Där hittar du kursspecifika ytor med till exempel föreläsningsmaterial, inlämningsuppgifter, diskussionsforum och utvärderingsformulär.

Program för distansundervisning (Zoom)

På Försvarshögskolan används programmet Zoom för distansundervisning. Läs mer på Anna Lindh-bibliotekets guide för Zoom.

Vid frågor om FHS lärplattform kontakta lms@fhs.se

» Logga in i Canvas LMS

Dela: