Search

Search

Linnea Gelot

Associate Professor, Senior Lecturer

War Studies

Contact Linnea

Linnea.Gelot@fhs.se

Organisation

Department of War Studies and Military History

Joint Warfare Division

Profile image for Linnea Gelot

About Linnea

Engelsk beskrivning
Linnéa Gelot is a senior lecturer of War Studies. She joined the Swedish Defence University in January 2022. Linnéa previously worked as senior researcher at the Folke Bernadotte Academy and the Nordic Africa Institute. Prior to that she was a senior lecturer of Peace and Development Studies at the School of Global Studies, Gothenburg University. She was promoted to Associate Professor of Peace and Development Studies in February 2018.
She earned her PhD in International Politics from Aberystwyth University, Wales, UK.
Linnéa is a co-investigator in the research project PROTEX https://protexproject.eu/ She is a member of the Folke Bernadotte Academy research working groups.

Linnéa’s research has been about (critical) security studies, social and practice theories, critical peacebuilding, militarisation, and empirical field-based contributions to international interventionism. Currently she is c-authoring an article that employs Bourdieusean field theory and practice theories to explore the valorisation of human rights in African Union- European Union relations, in the case of AMISOM, Somalia.
She has also recently investigated the agency of traditional authority structures and local community actors in altering and negotiating the DDR and P/CVE dimensions of international interventions in Somalia. As part of another ongoing data collection project, she provides a systematic study on ’social reintegration’: community determinants of successful reintegration of former al-Shabaab combatants in South-Central Somalia.
She has closely followed African peacekeeping during over a decade.

Latest publications

Linnea Gelot Linnéa är universitetslektor i krigsvetenskap, hon började på FHS i januari 2022.
Hon befordrades till docent i Freds och utvecklingsstudier vid Göteborgs Universitet sedan februari 2018.
Doktorsavhandlingen skrevs vid Aberystwyth universitet i Wales, Storbritannien.
Linnéa är medforskare inom forskningsprojektet PROTEX https://protexproject.eu/
Medlem i Folke Bernadotteakademins forskararbetsgrupper.

Linnéas forskning rör sig över fälten (kritiska) säkerhetsstudier, social and practice theories, empiriska och ibland kritiska perspektiv på fredsbyggande, militarisering, samt empirisk och fältnära forskning på internationella fredsinsatser. För tillfället skriver hon på en samförfattad artikel som använder Bourdieu och practice theories för att undersöka värderingen av mänskliga rättigheter inom partnerskapet mellan Afrikanska unionen och Europeiska unionen med illustrationer från AMISOM insatsen i Somalia.
Linnéa har också nyligen forskat om traditionella ledare och andra samhällsaktörer och det inflytande de uppnår genom att mäkla eller navigera kring internationella samfundets försök att ’implementera’ DDR och P/CVE i Somalia. Hon har genomfört ett stort systematiskt datainsamlingsprojekt i sydcentrala Somalia som förklarar ’social reintegration’: den avgörande roll som lokalsamhällets preferenser kan spela för forna (al-Shabaab) kombatanters möjligheter att återintegrera som civila.
Försvarshögskolan Universitetslektor
Share: