Sök

Studentexpeditionen

I studentexpeditionen kan du få hjälp med vanliga studierelaterade frågor. Samt hämta ut din rättade tentamen.

Studentexpeditionen är tillsvidare stängd

Önskar du få din skrivna salstenta utlämnad per e-post eller post ska du mejla tenta@fhs.se och uppge:

 • Ditt namn
 • Namn på kursen
 • Om du önskar få den per post eller per mail.

Övriga frågor hänvisas till fus@fhs.se.

Studentexpeditionen ligger till vänster om vakten på Drottning Kristinas väg 37.

Studentexpeditionen har öppet tisdagar 10.00-12.00 (med reservation för ändringar)

Övriga tider nås vi på mail fus@fhs.se.

Det här kan du få hjälp med

 • Utlämning av tentamen
 • Enklare studierådgivning
 • Studieintyg
 • Antagnings- och behörighetsfrågor
 • Tillgodoräknande och examen
 • Frågor kring undantag från behörighetskrav
 • Studenträtt
 • Enklare Ladokfrågor
 • Diverse, t.ex. hjälp med att hitta kontaktuppgifter
Dela: