Sök

Sök

Så här söker du i Primo

Primo är en bra söktjänst för att starta en ämnessökning efter böcker, artiklar och e-böcker

Så här börjar du en sökning

För att söka litteratur till en uppsats behöver man ofta söka på engelska. I Primo finns det övervägande engelskspråkig litteratur. Du vill söka efter hybridkrigföring kopplat till Ukraina. Du översätter därför dina sökord till engelska.

För att komma åt litteraturen i fulltext behöver du använda bibliotekets publika datorer eller logga in på distans. Lärare och studenter vid Försvarshögskolan har distansinloggning.

Bilden visar sökrutan på webbsidan

Skriv in dina sökord, du söker på "hybrid warfare" Ukraine, och klicka på förstoringsglaset. Citattecknet kring "Hybrid warfare" betyder att du söker på båda orden ihop.

Dina sökträffar

Bilden visar träfflistan i Primo

I träfflistan visas antal sökträffar och du har möjlighet att begränsa ditt sökresultat via menyn längst till höger.

Begränsa sökresultatet

Bilden visar träfflistan och valda begränsningar för ny sökning

Det går att begränsa en sökning på flera sätt. Här har vi valt att begränsa sökningen till vetenskapliga artiklar i fulltext och att sortera sökningen efter senaste datum. Andra exempel på begränsning är ämnen, utgivningstid och upphovsman.

» Här söker du i Primo

» Avancerad sökning i Primo

Dela: