Sök

Sök

​Bibliotekets undervisning i akademisk informationssökning

Biblioteket bedriver undervisning för studenter eller kursdeltagare på grundnivå och avancerad nivå. Vi välkomnar lärare att kontakta oss för att planerna samarbete kring informationssökning som ett inslag i en kurs eller ett program.

Biblioteket erbjuder undervisningstillfällen för att öka kompetensen hos studerande i att effektivt söka, kritiskt värdera samt hantera och organisera vetenskaplig information. Vi utgår från en pedagogisk grundsyn som bygger på ett studentaktivt lärande. Målet är att studenten utvecklar ett reflekterande och analytiskt förhållningssätt i relation till information, informationssökning och informationskällor, samt kan följa kunskapsutvecklingen inom den framtida yrkesrollen.

Utbildningstillfällena planeras i nära samarbete med kursansvarig lärare och innehållet i undervisningen kan variera utifrån det aktuella kunskapsområdets och ämnesundervisningens behov.

Är du intresserad av att boka in ett tillfälle i din kurs? Kontakta oss gärna! alb@fhs.se

Dela: