Sök

Sök

Ouriginal - Urkund

Ouriginal är ett webbaserat system som används för att upptäcka och förebygga plagiering. Det hette tidigare Urkund.

Tillgång till Ouriginal för lärare

Ouriginal är integrerat med LMS och Inspera och lärare kan i samband med att de skapar inlämningsuppgifter eller tentauppgifter välja att svaren ska plagiatkontrolleras via Ouriginal.

Studenter kan mejla sitt arbete till lärares analysadress för en plagiatkontroll. För att få en analysadress kan lärare mejla support@ouriginal.com. Lärare når sin webinbox hos Ouriginal genom gå till https://secure.urkund.com/login och logga in med sitt FHS-konto.


Vad kontrollerar Ouriginal?

Dokumenten matchas mot Internet, förlagsmaterial och Ouriginals arkiv med tidigare inskickat studentmaterial i form av PM och uppsatser, för att hitta eventuella plagiat.

Ouriginal jämför likhet mellan texter och ger en signal. Som lärare måste du alltid själv granska och bedöma om du har att göra med ett plagiat.

För mer information kring Ouriginal

Om du har frågor kring Ouriginal på Försvarshögskolan så mejla lms@fhs.se

» Till Ouriginals webbplats Här finns mer information kring hur Ouriginal granskar. Du kan kontakta Ouriginals support för stöd och råd kring användning av verktyget

» Om plagiering på Försvarshögskolan

» Guider och manualer

Ouriginal - se vilket arbete studenten fått träff på

Dela: