Sök

Sök
Styrelseordförande Carl Fredrik Graf 20230501

Carl Fredrik Graf ny ordförande i Försvarshögskolans styrelse

Regeringen har utsett en ny styrelse för Försvarshögskolan och Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland blir ny ordförande.

– Det är överhuvudtaget en mycket kompetent och väl sammansatt styrelse för att leda utvecklingen av Försvarshögskolan mot ett världsledande lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Jag ser väldigt mycket fram emot att samarbeta med den nya styrelsen och inte minst vår nye ordförande, Carl Fredrik Graf, i egenskap av landshövding och civilområdeschef inom totalförsvaret tar med sig många viktiga perspektiv in i arbetet, säger Robert Egnell rektor vid Försvarshögskolan.

Carl Fredrik Graf har arbetat över 25 år inom förvaltning och har bland annat varit kommunstyrelsens ordförande i Halmstad kommun samt riksdagsledamot för Halland. Han har haft en rad olika förtroendeuppdrag inom politiken på lokal, regional, nationell och internationell nivå, samt medverkat i statliga utredningar. Carl Fredrik Graf är filosofie magister i samhällsvetenskapliga ämnen och har även en regementsofficersexamen.

Nu tar han över ordförandeklubban från Gunnar Holmgren, som varit ordförande i tre år.

”Tacksam för förtroendet”

– Jag är tacksam för förtroendet att få bli ordförande i Försvarshögskolans styrelse. Det säkerhetspolitiska läget gör de utbildningar och den forskning som bedrivs vid Försvarshögskolan både relevanta, angelägna och efterfrågade. Jag ser fram emot att tillsammans med styrelsen och rektor får vara med om att successivt utveckla verksamheten vid Försvarshögskolan från en redan hög nivå, säger Carl Fredrik Graf.

Vid sidan om Carl Fredrik Graf har regeringen utsett ytterligare sju externa ledamöter:

  • Håkan Buskhe, direktör VD FAM AB (ny ledamot)
  • Ann-Sofie Dahl, docent i internationell politik och anknuten till Atlantic Council (US) (ny ledamot)
  • Jonny Lindfors, brigadgeneral Försvarsmakten (ny ledamot)
  • Camilla Asp, överdirektör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB (omvald)
  • Mika Kerttunen, docent vid finska Försvarshögskolan (omvald)
  • Viktoria Mattsson, Ecosystem Manager AI Sweden, LTU Business (omvald)
  • Elisabet Nihlfors, professor Uppsala universitet (vice ordförande, omvald)

Utöver de av regeringen utsedda ledamöterna består styrelsen av tre lärarrepresentanter, tre studentrepresentanter samt rektor.

De ledamöter som lämnar styrelsen är Klas Eksell, generalmajor (pensionerad) Försvarsmakten, Annika Nordgren Christensen, försvarspolitisk rådgivare till överbefälhavaren och Eva-Lotta Kraft, direktör, VD Eva-Lotta Kraft Affärskonsult AB.

Den nya styrelsen tillträder 1 maj 2023.

Sidinformation

Publicerad:
2023-04-27
Senast uppdaterad:
2023-04-28
Dela: