Sök

Sök

Samarbeta med oss

Genom samverkan inom utbildning och forskning bidrar vi till svensk försvarsförmåga, totalförsvar, nationell och internationell säkerhet samt hållbara demokratiska samhällen.

Forskning och utbildning

Kompetensutveckling för nyckelroller i totalförsvaret

Vi möter samhällets kunskaps- och kompetensutvecklingsbehov inom totalförsvar och samhällets säkerhet genom Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS).

Forskning för ny kunskap

En stor del av Försvarshögskolans forskning utgörs av forskning som bedrivs på uppdrag av beställare. De största beställarna är Försvarsmakten, MSB och departementen.

FHS ledning 2023.

Kom med i vårt partnerprogram

Tillsammans med våra partners utgör vi gränssnittet mellan den breda säkerhetssektorn och det svenska totalförsvaret. I våra projekt bidrar vi till att bygga ett motståndskraftigt samhälle.

Våra expertnätverk

Våra studenter och alumner

Samarbeta med våra studenter

Våra studenter har inom de flesta program möjlighet att göra en termin praktik. Det är en viktig möjlighet för dem och en chans för er att ge dem en språngbräda ut i arbetslivet.

Bli alumn!

Våra alumner är viktiga ambassadörer för Försvarshögskolan i arbetslivet. Missa inte möjligheten använda vårt professionella nätverk inom kris och säkerhet.