Sök

Sök

Vår forskning

Försvarshögskolans forskning omfattar både grundforskning och praxisnära tillämpad forskning inom området försvar, krishantering och säkerhet.

Vid Försvarshögskolan finns ett antal för Sverige unika ämnen och inriktningar inom området försvar, krishantering och säkerhet. Forskningen spänner från säkerhetspolitik och civil krishantering till krig, försvar och militära operationer.

Vi erbjuder en interdisciplinär forskningsmiljö med hela vidden av kompetenser från krigsvetare, statsvetare och historiker till folkrättsjurister, psykologer och officerare.

Läs mer om vår forskning.

Publikationer

Försvarshögskolan bedriver grundforskning och tillämpad forskning med stor relevans för området samhällets skydd och säkerhet. Forskningen omfattar såväl militära som civila aspekter av områ...

Marika Ericson

Forskarutbildning

Forskningsmiljön vid Försvarshögskolan ska vara både inspirerande och utmanande. Som doktorand får du utöver engagerad handledning även ta del av seminarier, doktoranddagar och konferenser.

Forskningsprojekt

Här hittar du information om pågående forskningsprojekt vid Försvarshögskolan. Du kan filtrera efter intresseområde och söka efter bland annat organisation, finansiärer, personer och samarb...

Forskning i fokus

Är du nyfiken på vår forskning? Läs intervjuer med några av våra forskare där de delar med sig av sin expertis.

Forskarporträtt

Våra forskare studerar både militära och civila aspekter av området försvar, krishantering och säkerhet. Här kan du läsa mer om några av våra forskare, deras expertområden och aktuella forskningsprojekt.

Uppdragsforskning

En stor del av Försvarshögskolans forskning utgörs av forskning som bedrivs på uppdrag av beställare. De största beställarna är Försvarsmakten, Myndighetens för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt försvars- och justitiedepartementet.

Hugo Raab-priset

Hugo Raab-priset delas ut årligen till en forskare, lärare eller studerande vid Försvarshögskolan som under de senaste tre åren presterat ett eller ett flertal vetenskapliga arbeten av synnerlig kvalitet.