Sök

Vår forskning

Försvarshögskolans forskning omfattar både grundforskning och praxisnära tillämpad forskning inom området försvar, krishantering och säkerhet.

Vår forskare studerar såväl militära som civila aspekter av området och spänner från säkerhetspolitik och civil krishantering till krig, försvar och militära operationer. Vid Försvarshögskolan finns ett antal för Sverige unika ämnen och inriktningar. Vi erbjuder en interdisciplinär forskningsmiljö med hela vidden av kompetenser från krigsvetare, statsvetare, och historiker till folkrättsjurister, psykologer och officerare.

 

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.