Sök

Sök

Vår forskning

Försvarshögskolans forskning omfattar både grundforskning och praxisnära tillämpad forskning inom området försvar, krishantering och säkerhet.

Hos oss finns ett antal för Sverige unika ämnen och inriktningar inom området försvar, krishantering och säkerhet. Sedan 2021 bedrivs forskningen inom ramen för de sex ämnena krigsvetenskap, statsvetenskap, ledarskap och ledning, försvarssystem, militärhistoria, samt juridik med inriktning operativ juridik och folkrätt.

Vi erbjuder en interdisciplinär forskningsmiljö med hela vidden av kompetenser från krigsvetare, statsvetare och historiker till folkrättsjurister, psykologer och officerare.

Läs mer om vår forskning.

Aktuellt

”Vi behöver lära oss mer om Ryssland”

Trots att Ryssland sedan invasionen av Ukraina den 24 februari 2022 ligger högt upp på nyhetsagendan är Oscar Jonsson övertygad om att vi behöver mer kunskap för att kunna hantera hotet från...

Varför tar svenskar del av ryska statsstödda medier?

Långt ifrån alla som konsumerar media från de ryska kanalerna RT och Sputnik håller med om innehållet och drivkrafterna bakom mediekonsumtionen varierar kraftigt.

Mer om vår forskning

Digital föreläsning

Möt några av våra forskare

Våra forskare studerar både militära och civila aspekter av området försvar, krishantering och säkerhet. Forskningen spänner från säkerhetspolitik och civil krishantering till krig, försvar,...

Publikationer

Försvarshögskolan bedriver grundforskning och tillämpad forskning med stor relevans för området samhällets skydd och säkerhet. Forskningen omfattar såväl militära som civila aspekter av områ...

Uppdragsforskning

En stor del av Försvarshögskolans forskning utgörs av projekt som bedrivs på uppdrag av beställare. De största beställarna är Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB...

Dela: