Sök

Sök
Kollage med bild på militärövning och bokomslag

Olika perspektiv på markoperationer och taktik

I en ny antologi diskuteras olika aspekter av landkrigföring med fokus på aktuella utmaningar och hur de kan hanteras.
– Texterna ger en bättre förståelse för de utmaningar som markstridskrafter står inför i dag, som strid i bebyggelse, ledning och logistik. Ett antal fallstudier lyfter även marktaktik och operationer i olika nationella sammanhang, säger Mikael Weissmann.

Temat för antologi Advanced Land Warfare - Tactics and Operations, som ges ut av Oxford University Press, är olika perspektiv på den samtida utvecklingen inom landkrigföring.

– Markdimensionen av krigföringen har förändrats en hel del de senaste 10–20 åren, och vi tyckte att det saknades forskning och litteratur som tog ett helhetsgrepp på utveckling i en modern kontext, säger Mikael Weissmann, docent och universitetslektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan. Han är redaktör för antologin tillsammans med Niklas Nilsson, även han docent och universitetslektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan.

Nya teknologier påverkar markkrigföringen

I 19 kapitel som alla kan läsas fristående lyfter antologin bland annat hur den tekniska utvecklingen påverkar markkrigföringen. Nya teknologier, utvecklingen av artificiell intelligens och dagens informationssamhälle ger andra förutsättningar och bidrar till att mångfalden av markstridskrafternas uppgifter har ökat.

– I ett kapitel diskuterar jag till exempel hur utvecklingen har medfört olika möjligheter och utmaningar för ledning av militära operationer, som blivit ett alltmer komplext område. Kraven på militära chefer drar ibland åt olika håll och skapar motsättningar mellan metoder för att leda och delegera, säger Niklas Nilsson.

Marktaktik och operationer från olika nationella perspektiv

Andra exempel på fokusområden i antologin är logistik och krig i bebyggelse, samt ett antal fallstudier från länder som USA, Israel, Ryssland och Kina, där marktaktik och operationer i olika nationella sammanhang diskuteras.

– Genom att kombinera tematiska kapitel och nationella fallstudier ges både en bred och konkret bild av landkrigföringens utmaningar, någonting som inte minst är relevant i ljuset av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i dag, säger Niklas Nilsson.

Krav på mångsidiga markförband

Sedan Rysslands annektering av Krim 2014 har insikten om att det behövs konventionell militär kapacitet för att försvara sitt territorium i ett fullskaligt krig vuxit sig starkare.

– Att behovet av konventionell kapacitet ökar betyder däremot inte att markstridskrafternas övriga uppgifter försvinner, som fredsbevarande insatser och upprorsbekämpning. Men i och med att markstridskrafternas potentiella användningsområden har breddats ökar behovet av flexibla förband som klarar olika typer av uppgifter, säger Niklas Nilsson.

Forskning och beprövad erfarenhet

I antologin, som finns öppet tillgänglig online, samsas bidrag från både forskare och erfarna officerare.

– Bidragen bygger både på forskning och beprövad erfarenhet. Den riktar sig till akademiker, praktiker, beslutsfattare och militära ledare, säger Mikael Weissmann.

Josefin Svensson

Sidinformation

Publicerad:
2023-05-12
Senast uppdaterad:
2024-05-15
Dela: