Sök

Sök

Amerikansk försvarspublikation ägnar försvaret av Östersjöregionen ett specialnummer

Amerikanska National Defense University (NDU) ägnar ett specialnummer av sin publikation PRISM åt försvarsstrategier i länderna i östersjöregionen. Temanumret är resultatet av projektet Baltics Left of Bang och en del av Försvarshögskolans samarbete med NDU.

Forskare och experter från totalt nio länder har bidragit med artiklar om sina respektive länders försvarsstrategier i NDU:s temanummer PRISM: Forward Defense om försvaret av Norden och Baltikum med grannländer. Försvarshögskolans rektor Robert Egnell och NDU:s rektor Michael T Plehn har skrivit förordet till publikationen.

Det svenska bidraget, Societal Security and Total Defense: The Swedish Way, står professor emeritus Bengt Sundelius och överstelöjtnant Jan Eldeblad för. De lyfter fram svenska idén om totalförsvar och hur totalförsvaret och krisberedskapen utvecklats över tid. Flera av artiklarna i publikationen tar fasta på vikten av att ha ett totalförsvar – comprehensive defence – där hela samhället deltar i motståndet.

Samarbete Baltics Left of Bang

Publikationen släpptes i mars och markerar avslutet på det fleråriga projektet Baltics Left of Bang. Projektet inleddes redan 2017 på initiativ av Lars Hedström, senior rådgivare vid Försvarshögskolan och föreståndare för nyinrättade Strategic Implications and Innovation Centre.

Den 31 maj lanserades publikationen vid ett arrangemang på svenska ambassaden i Riga i samband med att kursen Strategisk chefsutveckling besökte landet.

Baltics Left of Bang betyder ungefär ”Baltikum före kriget”, det vill säga till vänster om väpnad konflikt om man ser till en tidslinje. Utgångspunkten är en situation där en serie attacker skett mot en eller flera nation/er i Östersjöregionen men innan en konflikt nått graden av väpnat angrep.

Resultat

Projektet har omfattat Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Sverige och Tyskland och har bland annat lett till följande:

Samarbete med NDU

Sedan sex år tillbaka har Försvarshögskolan ett samarbete med National Defense University. En avsiktsförklaring tecknades 2017 och möjliggör olika samarbetsaktiviteter.

Ett etablerat samarbete är årliga studiebesök med gemensam övning för de officerare som studerar på Högre officersprogrammet och dess amerikanska motsvarighet.

National Defense University är en försvarshögskola som är en del av amerikanska försvarsmakten. De har sitt säte i Washington DC.

Publikation

Sidinformation

Publicerad:
2023-06-01
Senast uppdaterad:
2023-06-26
Dela: