Sök

Sök
Kraftledning mot en blå himmel.

Resultaten från forskningsprojektet ska stödja uppbyggnaden av ett mer motståndskraftigt elsystem i Sverige. Foto: Jonathan Hanna/ Unsplash.

Sex miljoner till forskning om sårbarheter i det svenska elsystemet

Forskare vid Försvarshögskolan och Uppsala universitet får bidrag från Energimyndigheten på totalt cirka sex miljoner kronor för att undersöka hur sårbart det svenska elsystemet är i samband med kriser.

Forskningsprojektet Resilient Electricity Supply in Sweden: Towards a National Crisis Energy system (RESISTANCE) ska analysera det svenska elsystemet utifrån fyra olika krisscenarier för att ta reda på hur sårbart vårt elsystem är vid kris, hur mycket el vi kan spara genom att minska vår komfortnivå och hur villiga vi är att offra en del av vår bekvämlighet för att stödja energisystemet i kristider.

Syftet är att kartlägga energisystemets sårbarheter och analysera möjligheter och lösningar i de olika krisscenarierna.

– Vi ska undersöka både de tekniska möjligheterna och begränsningarna i det nuvarande systemet, liksom den mänskliga faktorn, som förväntade beteenden och viljan att anpassa sig, säger Vera van Zoest, projektledare och biträdande lektor i försvarssystem vid Försvarshögskolan.

Från cyberattacker till naturkatastrofer och krig

De fyra scenarierna är valda för att inkludera olika typer av kriser som påverkar olika delar av elnätet, från cyberattacker och tekniska fel till naturkatastrofer och väpnade konflikter. Scenarierna ska vidareutvecklas under projektets gång för att utvärdera relevansen och sannolikheten för de olika utfallen.

– Resultaten från projektet ska stödja uppbyggnaden av ett mer motståndskraftigt elsystem i Sverige, med bättre beredskap inför framtida energikriser. Vi ser ju redan i dag hur vi påverkas av aktuella kriser, som naturkatastrofer och kriget i Ukraina, säger Vera van Zoest.

Tvärvetenskapligt projekt

Forskningen genomförs i en tvärvetenskaplig grupp som kombinerar kompetens inom energisystem, dataanalys, krishantering och kognitiv psykologi.

Projektet pågår under perioden 2024–2026 och är ett samarbete mellan forskare vid Uppsala universitet och Försvarshögskolan, där Försvarshögskolan är koordinator.

Av det beviljade stödet från Energimyndigheten på cirka sex miljoner kronor går 3,9 miljoner till Försvarshögskolan och 2,1 miljoner till Uppsala universitet.

Sidinformation

Publicerad:
2023-11-02
Senast uppdaterad:
2023-11-02
Dela: