Sök

Sök
Porträtt av Robert Egnell.

Robert Egnell, rektor vid Försvarshögskolan. Foto: Anders G Warne

Robert Egnell ledamot i nyinrättat försvarsinnovationsråd

Regeringen inrättar den 30 maj 2024 ett försvarsinnovationsråd för att främja samverkan mellan försvarssektorn och civilsamhället. Försvarshögskolans rektor Robert Egnell är en av de nio ledamöterna som ingår i rådet.

Det nya försvarsinnovationsrådet samlar en rad aktörer som utifrån sina olika perspektiv ska lyfta vad som behövs för att skapa ytterligare förutsättningar för försvarsinnovation i Sverige.

Rådet leds av försvarsminister Pål Jonsson och planerar att träffas två gånger per år för att diskutera och driva frågor relaterade till förbättrad integration mellan civila innovationer och militära behov. Mötena kommer även att inkludera expertinlägg för att bredda perspektiven på diskussionerna.

Ledamöter i försvarsinnovationsrådet

Michael Claesson, chef försvarsstaben, Försvarsmakten
Robert Egnell, rektor Försvarshögskolan
Eva Hagwall överdirektör Försvarets materielverk (FMV)
Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova
Micael Johansson, vd Saab
Robert Limmergård, generalsekreterare Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF)
Jens Mattsson, generaldirektör Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Catharina Sandberg, vd Lead
Pia Sandvik, vd Teknikföretagen

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-30
Senast uppdaterad:
2024-05-30
Dela: