Sök
Helikoptrar under Auroraövningen 2017

Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet

Vi stöttar aktörer inom samhällets säkerhet

Strategisk reservofficerskurs 2020

Anmäl dig till vår nya pilotkurs för reservofficerare i den strategiska ledningsnivån inom totalförsvaret. Fokus i kursen är systemförståelse på en övergripande strategisk nivå.

Försvarshögskolans äldsta kurs blir digital

Just nu avslutas den 156:e omgången, sedan starten 1953, av kursen Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar. För första gången har kursen genomförts mestadels digitalt.

Experter efterfrågade i Coronakrisen

På begäran arbetar just nu flera av Försvarshögskolans experter på regeringens kansli för krishantering. Det är krisledningsexperter från Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CT...

Puff bild
Grunderna i säkerhetsskydd
Webbutbildning som på ett lättillgängligt sätt lotsar dig igenom säkerhetsskyddets delar som rör information, personal och fysisk säkerhet.