Sök
Helikoptrar under Auroraövningen 2017

Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet

Vi stöttar aktörer inom samhällets säkerhet

Puff bild
CTSS söker chef till enheten för uppdragsutbildning
Har du god kunskap om krisberedskap och totalförsvar likväl som att du är en god ledare? Sök senast 30/8.
Puff bild
Utvärdering av Ljusdalsbränderna 2018
Mycket i länsstyrelsens krishantering fungerade bra. Utvärderingen beskriver även händelseförloppet och drar lärdomar för krisberedskapssystemet.
Puff bild
Grunderna i säkerhetsskydd
Webbutbildning som på ett lättillgängligt sätt lotsar dig igenom säkerhetsskyddets delar som rör information, personal och fysisk säkerhet.
Puff bild
Grundbok i totalförsvar och krisberedskap
Ladda ned 2019-års version av den uppskattade boken Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige.