Sök
Helikoptrar under Auroraövningen 2017

Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet

Vi stöttar aktörer inom samhällets säkerhet

Puff bild
Juridiken från fred till krig
Den efterfrågade bilagan om totalförsvarsjuridik från Förutsättningsrapporten finns nu som egen rapport för enklare spridning.
Puff bild
Grunderna i säkerhetsskydd
Webbutbildning som på ett lättillgängligt sätt lotsar dig igenom säkerhetsskyddets delar som rör information, personal och fysisk säkerhet.

Experter efterfrågas i Coronakrisen

På begäran arbetar just nu flera av krisledningsexperter från CTSS på regeringens kansli för krishantering och bistår i arbetet med att hantera coronakrisen.

Puff bild
Grundbok i totalförsvar och krisberedskap
Ladda ned 2019-års version av den uppskattade boken Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige.