Sök
Helikoptrar under Auroraövningen 2017

Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet

Vi stöttar aktörer inom samhällets säkerhet

Puff bild
Grunderna i säkerhetsskydd
Webbutbildning som på ett lättillgängligt sätt lotsar dig igenom säkerhetsskyddets delar som rör information, personal och fysisk säkerhet.
Puff bild
Utvärdering av Ljusdalsbränderna 2018
Mycket i länsstyrelsens krishantering fungerade bra. Utvärderingen beskriver även händelseförloppet och drar lärdomar för krisberedskapssystemet.
Puff bild
Grundbok i totalförsvar och krisberedskap
Ladda ned 2019-års version av den uppskattade boken Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige.
Puff bild
Varför behövs totalförsvaret?
Krönika om hur totalförsvaret bidrar till försvaret av mänskliga fri- och rättigheter, upprätthållandet av demokratiska institutioner och suveränitet.