Sök

Sök

Tillgänglighetsredogörelse

Vi vid Försvarshögskolan vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats, fhs.se. Här beskriver vi hur fhs.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du höra av dig till oss. Du kan nå oss genom att skicka e-post till tillganglighet@fhs.se. eller ringa vår växel, 08-553 425 00.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss genom detta formulär, så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du påtala detta för Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Alternativa texter på bilder

WCAG 1.1.1. Beskriv med text allt innehåll som inte är text
Alternativa texter på bilder sätts manuellt av redaktörer i vår lösning och ibland blir det fel. Det kan vara svårt att avgöra vad som är en bra alternativ text och när en bild betraktas som dekorativ utan alternativ text. Vi jobbar kontinuerligt med att rätta dessa fel och utbildning av våra redaktörer. Trots detta kan dessa fel förekomma.

Filmer

WCAG 1.2.2 Texta inspelad rörlig media
På vår webbplats publicerar vi filmer av olika slag. På vår publika webbplats, är det oftast filmer som används i syfte att göra reklam för vår verksamhet. Ibland finns också instruktioner riktade till studenter och medarbetare. Vår ambition är att texta och syntolka alla filmer. Vi jobbar med att gå igenom alla publicerade filmer och texta dessa. I många av våra filmer förekommer inget tal, därför textar vi inte dessa. Syntolkning i instruktionsfilmer är ofta svårt, men vi försöker bygga in det i berättarrösten. Poddar är inte transkriberade då vi anser att arbetet är oskäligt då innehållet inte är nödvändigt för att söka till och studera hos oss.

Samma länknamn, men olika mål

WCAG 2.4.4 Syfte med en länk
På vår webbplats har vi flera listor som skapas automatiskt av innehåll som är publicerade på olika platser. Det är bland annat sammanställningar av kurser, forskningsprojekt, personal och liknande. I några av dessa listor har länkar samma namn, men olika mål. Vi jobbar skyndsamt med att göra länknamnen unika.

Rubriknivåer som inte följer hierarkin

WCAG 2.4,10 Rubriker är inte korrekt strukturerade
Rubriknivåer sätts manuellt av redaktörer i vår lösning och ibland blir det fel. Vi jobbar kontinuerligt med att rätta dessa fel och med utbildning av våra redaktörer. Trots detta kan dessa fel förekomma.

Innehåll som inte går att ta del av utan Javascript aktiverat

WCAG 4.2.1 Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel
Vår webbplats, består av många listningar av olika slag. Vi listar våra publikationer, kurser, forskningsprojekt osv. För en ökad användarupplevelse finns ofta en filtreringsfunktion som gör att det blir enklare att hitta det man söker i en lista. Dessa filterfunktioner fungerar inte alltid utan javascript, vilket kan påverka att vissa hjälpmedel inte kan ta del av innehållet. Det verktyg vi använder för publicering har sin brister när det gäller att utveckla alternativa lösningar till javascript, men leverantören har utlovat bättring på det. Vi anser att det är befogat att invänta den funktionalitet som leverantören tillhandahåller.

Tangentbordsnavigering i widget för Imbox

WCAG 2.1.1 Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet
ImBoxs widget är den ruta som på vissa sidor visas i nedre högra hörnet som innehåller tjänsterna Chatt, FAQ samt formulär. Widgeten stödjer tangentbordsnavigering. För att kunna inkludera widgeten på en sida utan att påverka övriga sidan (eller att sidan påverkar widgeten) används iframes vilket försämrar tangentbordsnavigering i vissa webbläsare. Vi anser att det är befogat att invänta bättre stöd i webbläsarna.

Oskäligt betungande anpassning

Försvarshögskolan åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Vi har fler olika system kopplade till vår webbplats, som är en del av vår verksamhet och som stöd till studenter och lärare. Flera av dessa upphandlas i många fall i ett samarbete med andra högskolor och universitet. Som en liten verksamhet har vi ofta inte möjlighet att påverka eller upphandla alla dessa på egen hand. Det har bedömts vara oskäligt betungande att åtgärda alla brister i dessa på kort sikt. Vi har gjort de ändringar som vi har haft möjlighet att göra i form av kontraster, typsnitt, rubriknivåer, bilder, länkar m.m. Övriga brister jobbar vi på att få respektive systemägare eller leverantör att åtgärda. De system som berörs av detta är:

  • DiVA (Databas för publikationer)

Om systemet har ett egen tillgänglighetsutlåtande är det länkat från namnet.

Vi har en del pdf-dokument i form av kursplaner, litteraturlistor och liknande som är publicerade efter september 2018. De flesta av dessa är maskinläsbara och taggade. Men många saknar titel, bildtexter och andra detaljer. Försvarshögskolan driver ett projekt med en digital kursdatabas, som kommer visa denna information i form av webbsidor som planeras vara klart under 2023. Det har bedömts vara oskäligt betungande att åtgärda alla pdf-filer nu och istället invänta den nya lösningen.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 §
lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Information som finns publicerad i dokument (exempelvis PDF-filer) ska också uppfylla tillgänglighetskraven. Äldre dokument (som offentliggjorts före den 23 september 2018) undantas från kraven, om de inte behövs för att "genomföra de aktiva administrativa förfaranden som följer av den berörda myndighetens uppgifter”, till exempel blanketter eller villkor som fortfarande används. Vi har många äldre pdf-dokument som inte omfattas.

Så arbetar vi med tillgänglighet

Vi arbetar löpande med tillgänglighet i vår digitala utveckling på flera övergripande sätt:

  • Tillgänglighet är en central utgångspunkt i vår kravställning.
  • Vi jobbar kontinuerligt med uppföljning och rättningar av redaktionellt material.
  • Vid all nyutveckling görs en grundläggande genomgång av tillgängligheten.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av vår webbplats tillsammans med våra leverantörer 7minds och Soleil.

Senaste bedömningen gjordes 2022-09-29 är godkänd av Carina Jonsson.

Webbplatsen lanserades i februari 2018.

Redogörelsen uppdaterades 2023-02-02.

Dela: