Magnus Ekengren

Professor

Organisation

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Statsvetenskapliga avdelningen

Sektionen för krishantering och Internationell samverkan

Magnus Ekengren Försvarshögskolan Professor, C Eurosec
Dela: