Sök

Sök
Kursdeltagare i kurslokal.

Chef i totalförsvaret

Är du chef i totalförsvaret, eller nyckelperson, som vill utveckla dig själv och din organisations förmåga vid höjd beredskap? Då ger utbildningen Chef i totalförsvaret dig verktyg för att planera, utveckla och leda din organisations arbete avseende uppgifter under höjd beredskap.

Utbildningens syfte är att utveckla deltagarnas förmåga att planera, utveckla och leda sitt totalförsvarsuppdrag enskilt och i samverkan med övriga aktörer i systemet. Fokus ligger på den egna organisationens uppgift under höjd beredskap.

Innehåll och genomförande

Under utbildningen utgår vi från planeringen för höjd beredskap för att idientifiera utvecklingsbehov av deltagarnas verksamheter.

Vi kommer att belysa styrningen av totalförsvaret, det nya beredskapssystemet, beredskapsplanering samt hur en organisation förbereder sig för höjd beredskap och vilka konsekvenser det får för verksamheten. Vi kommer också att beröra konsekvenserna av ett svenskt medlemskap i Nato.

Tillsammans kommer vi att diskutera utmaningarna inom totalförsvaret under seminarier och scenariobaserade diskussioner. Vi förväntar oss att du som kursdeltagare stöttar dina kollegors kunskapsutveckling genom ett aktivt deltagande i diskussionerna och på så sätt bidra till utbildningens kvalitet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är chef med ansvar för eller inom din verksamhets totalförsvars- och beredskapsplanering. Du kan arbeta på myndighet, region, kommun eller offentligägt affärsdrivande verk.

Du ska vara registerkontrollerad och säkerhetsprövad vid egen verksamhet.

Förkunskaper

Försvarshögskolan förutsätter att du har goda kunskaper om den egna verksamhetens uppdrag, om totalförsvaret samt offentlig sektors uppgift under höjd beredskap.

Förstudier

Förstudierna utgörs av en övergripande analys av nuvarande status vid egen verksamhet samt att övergripande ta fram eller uppdatera egen plan för utveckling av beredskapsuppdraget. Förstudierna bedöms ta mellan 6 och 10 timmar. Närmare instruktioner kommer i samband med antagningsbeskedet.

Analys av egen verksamhet delges inte övriga kursdeltagare och kommer heller i detalj att beröras av sekretesskäl. Analysen används som ett individuellt verktyg och grundplatta för planeringen av den egna myndighetens förmågeutveckling.

Anmälan

Anmälan till vårens utbildning den 8-9, 16-18 april och 14-15 maj 2024 är öppen. Klicka på "Anmälan öppen" till höger, så kommer du att dirigeras rätt. Sista anmälningsdag är den 8 mars 2024.

Utbildningen planeras också att genomföras hösten 2024. Preliminärt under november.

Sekretess under utbildningen

Deltagarnas underlag som medförs till utbildningen får inte innehålla sekretessbelagd information. Under utbildningen kommer generiska exempel och generaliseringar att tillämpas.

Återbudsregler

Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften.

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

Löpande

Behörighet

Utbildningen vänder sig till dig som är chef med ansvar för eller inom din verksamhets totalförsvars- och beredskapsplanering. Du kan arbeta på myndighet, region, kommun eller offentligägt affärsdrivande verk. Du ska vara registerkontrollerad och säkerhetsprövad vid egen myndighet.

Omfattning

Utbildningens längd är åtta dagar fördelade på tre veckor den 8-9, 16-18 april och 14-15 maj 2024. En dag är avsedd för egna förberedelser.

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

24

Kostnad

32 000 kr.

Urval

Försvarshögskolan gör urval av deltagare till utbildningen. Urvalet syftar till att skapa en jämn fördelning av aktörerna inom totalförsvaret.

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2021-12-17 Uppdaterad 2024-01-09