Sök
 • Start
 • Chief Information Assurance Officer

Informationssäkerhetschef - Chief Information Assurance Officer (CIAO)

Kursen fokuserar på hur du som ansvarig för informationssäkerheten ska kunna balansera riskhantering mellan personal, processer och teknik för att uppnå verksamhetens mål. Efter kursen ska du kunna vara ett stöd till organisationens ledningsgrupp i frågor om informationssäkerhet.

Information är för de flesta verksamheter dess viktigaste tillgång och måste hanteras därefter. Informationssäkerhet är, och måste vara, en ledningsfråga. Därför behövs en ansvarig för informationssäkerheten – en informationssäkerhetschef med ett managementperspektiv (ibland kallad Chief Information Assurance Officer – CIAO). Verksamheten behöver veta hur man balanserar de operativa kraven mot behovet av säkerhet och vem som ska avgöra hur tillgänglig informationen ska vara.

Kursens upplägg

Den här kursen vänder sig till dig som skall leda informationshanteringen eller vill få en bättre kunskap om hur du arbetar med informationssäkerhet. Kursen omfattar 80 timmar fördelade över två veckor med expertföreläsningar, applikatoriska exempel, problemlösning i grupp och seminarier. Genom diskussion och samarbeten får du ta del av de andra kursdeltagarnas kompetens och erfarenheter från såväl offentlig som privat sektor, samt dela med dig av dina egna.

Kursinnehåll

 • Det nationella krisledningssystemet och totalförsvar från ett informationssäkerhetsperspektiv
 • Cyberhot och aktörer
 • Regler, efterlevnad och juridik
 • Systematisk ledning informationssäkerhet
 • Informations- och riskhantering
 • IT-säkerhetsrisker
 • Operativ IT-säkerhetsstyrning
 • Olika säkerhetsaspekter på hård- och mjukvara, säker IT-infrastruktur, moln, AI och digitalisering.
 • Upphandling och outsourcing
 • Studiebesök
 • Hur övar man informationssäkerhet?

I de avslutande kursmomenten deltar även deltagarnas chefer.

Kursen genomförs i Försvarshögskolans lokaler i Stockholm och ges i huvudsak på svenska. Kursen är öppen för sökande från de nordiska grannländerna, antal deltagare är begränsad till högst tjugo personer. All kurslitteratur är digital och du får tillgång till den vid kursstart.

Kursen har utvecklats i samverkan mellan Försvarshögskolan, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Post och telestyrelsen och Försvarets radioanstalt.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som har chefsposition eller ska leda informationshanteringen inom en myndighet eller näringslivet. Du ska ha akademisk eller motsvarande teoretisk bakgrund och arbeta inom informationssäkerhet eller angränsande verksamhetsområden.

För att kursen ska få en bred representation från samhällsviktiga områden kommer vi prioritera anmälningarna utifrån den sökandes bakgrund och erfarenhet av samhällsviktiga system och funktioner.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Poäng

Ej poäng

Startvecka

Vecka 37

Slutvecka

Vecka 41

Behörighet

Akademisk eller motsvarande erhållen teoretisk bakgrund och väl dokumenterad professionell karriär inom informationssäkerhet eller angränsande verksamhetsområden.

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

20

Kostnad

Kursavgiften är 30 000 kronor. I detta ingår daglig lunch, en gemensam middag samt fri tillgång till kaffe och frukt. Resor och logi ingår inte.

Studietakt

100%

Övrigt

Kursen genomförs vecka 37 och vecka 41

Ansvarig institution

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2018-02-19 Uppdaterad 2020-06-20