Sök

Antagen till Högre officersprogrammet HOP 21-23

Här kommer vi att lägga all information ni behöver inför kursstart hösten 2021.

Studentportalen innehåller generell information om att studera vid FHS och vänder sig till alla studenter, civila och militära, vid FHS. Den här sidan innehåller information som specifikt gäller HOP, följ den regelbundet, för uppdaterad information till dig som ska börja HOP.

Välkommen till utbildningen vid Försvarshögskolan hösten 2021!

Utbildningen startar på distans v32-34 med kurserna PLUMC och Ledarskap.
Alla föreläsningar genomförs på zoom. Strävan är att vi börjar med att öppna
upp för seminarier på nästkommande kurs på FHS från v35.

Genomförande

Inryckningen genomförs måndag v 132. Den första kursen, Personlig
ledarutveckling militära chefer 1 (PLUMC 1), startar redan på måndagen.
Detaljschema för PLUMC 1 och nästkommande kurs, Ledarskap, hittar du i pdf Beslut angående uppstart HOP 21-23PDF (observera att dessa i skrivande stund är utkast och kan komma att förändras något). Länkar till Zoom-rummen distribueras under slutet av v131.

Måndag v 132 kl. 0830–0930 finns möjligheten till digital zoom-förbindelseprov
med Sverigesalen. Kl. 0940 hälsas du, via det digitala verktyget zoom,
välkommen av Programledningen och erhåller information om den inledande
utbildningen.

Under den digitala utbildningen råder ingen fastställd klädkod. Du kommer främst via zoom träffa dina kamrater och programlärare, samt få del av information och föreläsningar. Du kommer även, via andra digitala verktyg, få tillgång till viss e-litteratur mm.

HOP 21–23 deltagare fördelas på sex stycken avdelningar, med ca 30
personer per avdelning. Varje avdelning indelas i tre grupper. Grupperna har
en central betydelse i lärandet och fungerar ofta som arbets- och
seminariegrupp. Mentor, och sammanhållande för varje avdelning, är en militär
programlärare ur programledningen för HOP (PL HOP).

Förberedelse inför campusförlagd utbildning

I syfte att underlätta för en övergång till campusförlagd utbildning kan ett
kuvert, innehållande inpasseringskort, namnbricka och nycklar till bok- och
klädskåp samt annan eventuell information hämtas ut i FHS reception från och
med måndag v 132. Lås till omklädningsrumsskåp tas med av den enskilde.

Tillträde till FHS, innan du har ett inpasseringskort, sker genom att du kallar på vakten via telefonnummer anslaget vid huvudingången. Legitimation krävs. Med inpasseringskortet har du tillgång till stor del av FHS, bl.a. utbildningslokalerna, biblioteket och dina skåp. Observera att tillträde till delar av skolan är reglerade och kan komma att ändras med kort varsel.

Förberedelser

Det är viktigt att du förbereder dig för distansundervisningen. Det kan t.ex. innebära att du behöver skapa en studieplats i ditt hem, på din arbetsplats eller annan plats som du finner lämplig. Eventuella önskemål om extra utrustning m.m. till studieplatsen dialogiserar du direkt med din ordinarie organisationsenhet, de äger den frågan.

Du kommer under sommaren få hemsänd viss kurslitteratur och IT-utrustning samt information om ditt FHS-konto och övrigt IT-stöd. Redan nu har du fått ett FHS-konto tillgängligt för att nå utvalda IT-tjänster på FHS. Kontot kommer du åt genom din tillsända FHS-dator och inloggning enligt de utsända instruktionerna. Har du IT-relaterade frågor kring FHS-kontot ber vi dig ta direktkontakt med FHS helpdesk.

Övrigt

Ytterligare information kommer efterhand att delges på den här sidan. Det är därför av vikt att du kontinuerligt uppdaterar dig på dess innehåll.

Vi har, inför utskicket av datorer m.m, bett dig ange din adress. Vänligen, kontakta ingrid.lundblad@fhs.se, om din adress ändras.

Under semesterperioden v 127–130 har vi begränsade möjligheter att besvara frågor. Vänligen, ställ eventuella frågor om möjligt dessförinnan. Mejladress för att nå oss är: mvi.programledningHOP@fhs.se.

Aktuella coronarestriktioner avseende allmänheten återfinns på startsidan för fhs.se och för studerande på fhs studentportal.

Anna Lindh-biblioteket är ett högskolebibliotek och specialbibliotek med inriktning mot försvar, utrikes- och säkerhetspolitik. Du har tillgång till biblioteket på Drottning Kristinas väg. Där finns studieplatser, grupparbetsplatser och en tyst zon.

Resurser och stöd på biblioteket

Biblioteket stödjer dig i akademisk informationssökning och användning av referens­hanteringsprogram inför arbete med inlämningsuppgifter eller uppsatsskrivande. Det finns möjlighet att ställa frågor via exempelvis chatt eller boka handledning. Till dig med funktions­nedsättning erbjuder biblioteket också läsprogram, talböcker och annan anpassad media.

Du når alltid bibliotekets elektroniska resurser på distans via bibliotekets webbplats och bibliotekets sökverktyg Primo. Du loggar in med ditt FHS-konto.

Digitala verktyg

Biblioteket ansvarar för Försvarshögskolans digitala verktyg, till exempel lärplattformen Canvas och e-mötesverktyget Zoom.

Lärplattformen Canvas fungerar som ett digitalt klassrum och det är där du exempelvis hittar kursinformation, lämnar in uppgifter och kommunicerar med studiekamrater och lärare. Inspera är ett system som används för digital tentamen. Zoom används vid genomförande av seminarier eller föreläsningar i realtid. Om du har frågor om de digitala verktygen, kontakta lms@fhs.se.

Läromedelscentral för Högre officersprogrammet

Du som läser Högre officersprogrammet lånar din kurslitteratur i läromedelscentralen (LMC) på Försvarshögskolan.

På Försvarshögskolan har du tillgång till flera IT-resurser för att underlätta dina studier. Om du har frågor kan du få hjälp av vår Helpdesk, antingen på plats eller via mejl eller telefon.

Försvarshögskolan är ett skyddsobjekt. Därför finns skyddsvakter i våra lokaler och alla studenter har ett personligt passerkort.

På Försvarshögskolan finns flera olika former av stöd som kan hjälpa dig med studierna och att må bra under din studietid. Du som går Högre officersprogrammet omfattas inte av studenthälsovården, utan du vänder dig till din företagshälsovård vid behov.

Det finns flera sätt att engagera dig i dina studier och livet på Försvarshögskolan — du kan till exempel bli medlem i Försvarshögskolans studentkår.

Programledning

Programledningen har ett övergripande och sammanhållande ansvar för Högre officersprogrammet vid Försvarshögskolan.

mvi.programledningHOP@fhs.se.

Examinator

En examinator är även den som fastställer ett betyg i Ladok. Det är även till examinator man vänder sig för att få sitt betyg omprövat.

Studierektor

En studierektor ansvarar för det mesta som rör ett visst ämne, till exempel krigsvetenskap, försvarssystem eller ledarskap och ledning.
Till studierektorn kan du vända dig om du har synpunkter på betygssättning, bemötande från lärare eller utbildningskvalitet.

Covid-19: information till nya programdeltagare

Försvarshögskolans inriktning mot bakgrund av lättnader i coronarestriktioner

Regeringens och FHM:s plan för att gradvis införa lättnader i coronarestriktionerna innebär att vi som lärosäte successivt kan öppna upp för mer campusbaserad undervisning. Detta ska fortfarande ske med restriktioner som möjliggör en smittsäker återgång och med beredskap för att kunna återgå till distansundervisning om läget åter skulle försämras.

Försvarshögskolans rekommendationer för höstterminen 2021

  • Campusbaserad undervisning tillåts under coronasäkra former, det vill säga under förutsättning att vi håller avstånd och undviker trängsel. Våra undervisningslokaler har coronarelaterade begränsningar i antal personer som får vistas i lokalerna samtidigt.
  • Föreläsningar genomförs på distans till minst den 1 oktober, eller tills ny information ges.
  • Undervisningen ska planeras så att deltagare med sjukdomssymptom kan tillgodogöra sig undervisningen. Det kan behövas olika typer av insatser som t.ex. kompletteringsuppgifter, hybridförsedda salar där deltagare kan medverka i realtid samt andra mobila lösningar.
  • Vi ber er deltagare dock fortsatt vara restriktiva både i frekvens och antal personer i sällskap vid informella aktiviteter för studenter/deltagare såsom grupparbeten och studier i våra lokaler. Detta för att undvika trängsel och risken för smitta som kan innebära att vi får stänga ner igen.

Försvarshögskolans rekommendationer från 1 oktober

  • Från vecka 40 räknar vi med att kunna öppna upp mer om krav på att undvika trängsel lyfts och vi därmed kan använda lokalerna fullt ut. Mer information kommer

Försvarshögskolans allmänna riktlinjer för studenter rörande Covid-19. (Informationen uppdateras löpande.)

Tipsen till dig som just börjat HOP

  • Engagera dig i din studiegrupp.
  • Skaffa en fyskompis.
  • Fundera tidigt på uppsatsämne.
  • Se upp för cykelstölder.

Och kom ihåg att HOP inte är en befattningsutbildning utan en utbildning i kreativt och kritiskt tänkande.

Dela: