Sök

Det här kan du studera

Försvarshögskolan är en specialiserad högskola som forskar och utbildar inom området försvar, krishantering och säkerhet.

Vi utbildar på alla akademiska nivåer, från grundnivå till forskarutbildning. Vi erbjuder utbildningar inom följande ämnesområden.

Puff bild
Statsvetenskap − krishantering och säkerhet
Statsvetenskap med fokus på politik, säkerhet, strategi, krishantering och internationell samverkan.
Puff bild
Officersprogrammet
Officersprogrammet är en treårig högskoleutbildning som leder till en officersexamen. Programmet blandar teori med verksamhet av mer praktisk karaktär...
Puff bild
Militärhistoria
Inget uppstår i vakuum. För att på djupet förstå dagens kriser, konflikter och krig krävs ofta ett historiskt perspektiv.
Puff bild
Krigsvetenskap
Krigsvetenskap kan du endast läsa på Försvarshögskolan och det är huvudämnet för vår utbildning av officerare. Ämnet handlar om krig, krigföring och m...
Puff bild
Folkrätt
Folkrätten är den juridik som reglerar staters och andra folkrättsaktörers inbördes rättigheter och förpliktelser. Inom folkrätten ryms FN-stadgans rä...
Puff bild
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Det finns ledarskap, och så finns det ledarskap under påfrestande förhållanden. På Försvarshögskolan studerar du det senare.
Puff bild
Ledningsvetenskap
Dagens komplexa samhälle med nya hotbilder och utmaningar ställer allt högre krav på effektiv krishantering och ledning vid olika typer av insatser. L...
Puff bild
Förssvarssystem
Försvarssystem är ett ämne i skärningen mellan samhällsvetenskap och ingenjörsvetenskap som undersöker hur både tekniska och sociala komponenter påver...
Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.