Sök

Sök

Det här kan du studera

Försvarshögskolan är en specialiserad högskola som forskar och utbildar inom området försvar, krishantering och säkerhet.

Vi utbildar på alla akademiska nivåer, från grundnivå till forskarutbildning.

Hitta ditt program på grundnivå

Program på grundnivå omfattar 3 år och 180 högskolepoäng. Försvarshögskolan har tre program på grundnivå.

Hitta ditt program på avancerad nivå

Försvarshögskolan erbjuder fem magister- och masterprogram.

Hitta din fristående kurs

Försvarshögskolan erbjuder fristående kurser både på grundnivå och avancerad nivå inom flera ämnesområden.

Forskarutbildning vid Försvarshögskolan

Forskningsmiljön vid Försvarshögskolan ska vara både inspirerande och utmanande. Som doktorand får du utöver engagerad handledning även ta del av seminarier, doktoranddagar och konferenser.

Dela: