Sök

Sök
Tre män i samtal på chefskurs.

Kompetens­utveckla dig och din organisation

Vill du kompetensutveckla dig eller dina medarbetare? Då ska du titta närmare på våra uppdragsutbildningar.

Bli bättre förberedd på att kunna hantera många av de svåraste kriserna som kan drabba ett samhälle. Våra kurser behandlar det svenska krisberedskapssystemet, totalförsvar, hotbilder, juridiska aspekter, informationspåverkan, cybersäkerhet och säkerhetsskydd för att nämna några exempel.

Du kanske är chef, beslutsfattare eller handläggare med ansvar inom krisberedskap och/eller totalförsvar inom offentlig, privat eller ideell sektor. Kanske har du en roll inom Sveriges totalförsvar. Eller är officer och vill vidareutbilda dig? Kanske vill du investera i ledarskapsutbildning för en grupp chefer i din organisation? Eller behöver fräscha upp dina språkkunskaper? Våra uppdragsutbildningar finns inom områdena krisberedskap, ledarskap, informationssäkerhet, totalförsvarsjuridik, militära uppdragsutbildningar och språk.

Vem kan anmäla sig?

Arbetsgivare (juridisk person) inom såväl offentlig som privat sektor köper kursplatserna. Det betyder att du som privatperson i de flesta fall inte inte kan anmäla dig.

Våra utbildningsområden

Vi utbildar inom områden som vi kan och är bra på, som totalförsvar, säkerhet, krisberedskap och ledarskap. Nedan hittar du våra utbildningsområden

Krisberedskap

Våra utbildningar i krisberedskap och totalförsvar är avsedda för dig som i ditt yrke kan behöva hantera en samhällskris och förbereder dig inför allvarliga händelser.

Ledarskap

Våra ledarskapsutbildningar har en bred målgrupp och eftersträvar ledarskap som inspirerar, och riktar sig till alla chefer som vill nå sin fulla potential.

Militär utbildning

Våra militära uppdragsutbildningar är unika i sitt slag och skräddarsydda för att täcka Försvarsmaktens behov av nivåhöjande utbildningar.

Militärt fackspråk

Vi har språkutbildningar för dig som är på väg till tjänstgöring utomlands, arbetar i en internationell stab eller kommunicerar med internationella samarbetspartners.

Samhällssäkerhet och resiliens

Jobbar du med krisberedskap och totalförsvarsfrågor? Här hittar du våra fristående högskolekurser inom samhällssäkerhet och resiliens som kan hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll.

Säkerhetsskydd och informationssäkerhet

Vi erbjuder utbildningar inom säkerhetsskydd och informationssäkerhet från grundläggande till avancerad nivå.

Totalförsvarsjuridik

Våra utbildningar tar dig från grundläggande juridik och begrepp kopplat till totalförsvar, till en avancerad nivå där du tillämpar totalförsvarsjuridiken med stor förtrogenhet.

Dela: