Sök

Sök

Behörighet för Officersprogrammet

För att vara säker på att de som börjar på Officersprogrammet kommer klara av utbildningen och yrket skiljer sig behörighet och antagningsprocess från övriga utbildningar på Försvarshögskolan. Antagningsprocessen innehåller till exempel flera tester, både fysiska och psykiska, som du måste klara för att komma in.

Behörighet:

 • Grundläggande högskolebehörighet.
  • Särskild behörighet för krigsvetenskaplig och sjökrigsvetenskaplig inriktning
   • Matematik B och Samhälle A, alternativt Matematik 2a, Matematik 2b eller Matematik 2c och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1+1a2.
  • Särskild behörighet för militärteknisk inriktning
   • Matematik C, Samhälle A och Fysik B, alternativt Fysik 2, Matematik 3b eller Matematik 3c, Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1+1a2.
 • Grundutbildning med värnplikt med godkänt resultat, eller motsvarande (se nedan). Du kan söka Officersprogrammet medan du gör din grundutbildning med värnplikt, men du måste ha genomfört den innan du påbörjar programmet.
 • Att du klarar de tester som krävs och som görs av Plikt- och prövningsverket.
 • Att du blir godkänd i säkerhetsprövningen. Godkänd säkerhetsprövning ska vara uppfylld under hela utbildningsperioden.
 • Svenskt medborgarskap.

Vilka militära meriter behöver jag?

För anmälan till Officersprogrammet krävs något av följande alternativ:

 • Avslutad grundutbildning med värnplikt (minst nio månader från och med 2016) med godkänt resultat och lägst betyg JA-2-2. Om din utbildning är pågående kompletterar du din anmälan med betyg så fort du fått det.
 • Grundläggande militär utbildning (tre månader) med godkänt resultat samt förberedande officerskurs (tre månader) med godkänt resultat.
 • Grundläggande militär utbildning med godkänt resultat samt kontinuerligt anställd minst nio månader som soldat, sjöman eller gruppbefäl (GSS/K) i Försvarsmakten.
 • Värnplikt (till och med 2010) med godkänt resultat och lägst betyg JA-5-5 alternativt X-5-5 alternativt 10-5-5.

Vad innebär en säkerhetsprövning?

Eftersom du som officer kommer ta del av säkerhetsklassad information och hantera vapen och ammunition, måste du som blir antagen genomgå en säkerhetsprövning innan utbildningen. Säkerhetsprövningen innebär en registerkontroll där Säpo tar ut uppgifter om dig från flera olika register, till exempel belastningsregistret, misstankeregistret och Säporegistret.

Du kommer också genomgå en säkerhetsprövningsintervju hos Plikt- och prövningsverket. Du kommer få svara på frågor om till exempel din ekonomi, ditt umgänge och eventuella intressekonflikter. Syftet med intervjun är dels att se om du passar inom Försvarsmakten, dels skapa en medvetenhet hos dig om vad i ditt liv som kan utgöra en risk och göra dig sårbar för till exempel utpressning eller hot.

Du måste uppfylla kraven om godkänd säkerhetsprövning och kraven enligt säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen under hela utbildningsperioden.

Saknar du grundutbildning med värnplikt?

Information om grundutbildning med värnplikt och hur du ansöker hittar du på Försvarsmaktens webbplats.

Tester och intervjuer för behörighet

För att bli antagen till Officersprogrammet bedöms din lämplighet för utbildningen. Det görs genom intervjuer och tester på Plikt- och prövningsverket. Testerna motsvarar i stor del det som...

Anmälan och antagning

Anmälan till Officersprogrammet vid Försvarshögskolan är öppen 1 december- 15 januari varje år. Då kan du som genomför eller har genomfört grundutbildning med värnplikt, eller motsvara...

Bo med kompisarna – mitt i Stockholm

Under stor del av utbildningen vistas du på Campus Karlberg i Stockholm. Som kadett erbjuds du ett boende på campus eller i dess närhet.

Officersprogrammet

Officersprogrammet är en treårig högskoleutbildning vid Försvarshögskolan som leder till en officersexamen – en högskoleexamen på grundnivå, 180 hp.

Dela: