Sök

Sök
 • Start
 • Internationell operativ juridik - magisterprogram

Internationell operativ juridik – magisterprogram

Det här programmet passar för dig som vill fördjupa dig i den särskilda internationella, och i viss mån nationella, rätt som reglerar väpnade styrkors och andra aktörers handlingar i väpnad konflikt och kriser. Du kommer bland annat studera krigets lagar, mänskliga rättigheter och rättsliga ramverk för fredsoperationer.

Programmet är en internationell, praktiknära magisterutbildning för dig som har en juristexamen eller kandidatexamen i juridik med inriktning folkrätt, eller en motsvarande svensk eller utländsk examen. Programmet leder till en magisterexamen i juridik med inriktning mot internationell operativ juridik. Utbildningen ges på engelska.

Framtida karriärmöjligheter

Ditt framtida jobb kan förväntas finnas i försvarsmakter, vid nationella myndigheter eller departement med fokus på utrikespolitik, krishantering, försvar, och säkerhet. Andra exempel på arbetsmarknader är humanitära- eller krishanteringsorganisationer såväl internationellt som nationellt och civila frivilligorganisationer.

Programmet ger dig också möjligheten att specialisera dig innan du söker en forskarutbildning inom juridik.

Om utbildningen

Magisterprogrammet i internationell operativ juridik ger dig som student en högt specialiserad och praktiknära utbildning i internationell rätt som reglerar väpnad konflikt och andra kriser.

Utbildning fokuserar på det rättsliga handlingsutrymmet för stater och andra aktörer kopplat till krishantering, försvar och säkerhet. Programmet spänner över hela spektrumet från fred, kris och väpnad konflikt – alltid med det rättsliga perspektivet i fokus och främst inriktat mot internationell rätt (folkrätt).

Du får till exempel möjlighet att studera:

 • Staters rätt att använda våld mot icke-statliga aktörer.
 • Vilka folkrättsliga regler som tillämpas till icke-statliga aktörer i väpnade konflikter.
 • Hur brott mot folkrätten, till exempel krigsbrott, regleras och hanteras i nationella och internationella domstolar.
 • Hur cyberoperationer och hybridkrigföring regleras.
 • Vilka lagar som styr hur länder hanterar och kan stödja varandra i händelse av stora kriser och katastrofer som till exempel stormar, jordbävningar eller vulkanutbrott.
 • Hur mänskliga rättigheter kan påverkas i händelse av kris och och väpnad konflikt genom regler för undantagstillstånd eller begränsningar av rättigheter i händelse av kris.

Programmet är praktiknära och innehåller en hög grad av tillämpningsmoment, som olika typer av övningar och rollspel, men även sokratiska utbildningsmoment i syfte att skapa en utbildningsmiljö som också präglas av hög delaktighet i undervisningen.

Dina lärare kommer att vara internationellt erkända, högt specialiserade forskare och praktiker som knyter utbildningen till både aktuell internationell forskning och erfarenhet från arbete i internationella organisationer, försvarsmakter och internationella kontexter. Lärarlaget och studentgruppen präglas också av en hög grad av internationalisering med anknytning till relevanta nationella och internationella myndigheter och organisationer. Detta sammantaget kommer att skapa en dynamisk och stimulerande utbildningsmiljö där det är nära mellan studenter och lärare.

Utbildningens upplägg

Programmet inleds med fem obligatoriska kurser under första terminen som avser att lägga grunden för ämnet internationell operativ juridik. Här ingår även kursen Utvalda operativjuridiska frågor, där ett utvalt ämne kommer att studeras under ledning av en särskilt inbjuden professor som bedriver forskning inom ett för programmet särskilt aktuellt och relevant ämnesområde.

Under den andra terminen får du välja två kurser om 7,5 hp vardera som ger möjlighet till ytterligare fördjupning, praktisk tillämpning eller en breddning mot något av Försvarshögskolans andra ämnen som till exempel ledarskap, försvarssystem eller statsvetenskap. Terminen och programmet avslutas sedan med ett självständigt arbete. Den kursen omfattar 15 hp.

Utbildningen genomförs i en kombination av fysiska utbildningstillfällen och distansundervisning. All undervisning sker på engelska.

De obligatoriska kurserna är:

 • Fördjupning i krigets lagar (5 hp)
 • Mänskliga rättigheter i kris och konflikt (5 hp)
 • Internationell straffrätt (5 hp)
 • Internationell rätt och våldsanvändning (5 hp)
 • Internationell operativ juridik och fredsoperationer (5 hp)
 • Utvalda operativjuridiska frågor (5 hp)

Exempel på valbara kurser:

 • Internationell operativ juridik i operativ planering (7,5 hp)
 • Internationell operativ juridik för hybridkrigföring och terrorism (7,5 hp)
 • Internationell operativ juridik för hantering av kriser och katastrofer (7,5 hp)
 • Krig, lag och ny teknik (7,5 hp)

Den andra delen av termin 2:

 • Magisteruppsats (15 hp)

Ansökan

Sökande ska bifoga ett CV (max två sidor, på engelska), ett motivations brev (max en sida, på engelska), två referensbrev (en akademisk referens och en arbetsrelaterad). Sökande utan arbetsreferenser kan istället ladda upp två akademiska referensbrev.

Sökande ska vidare se till att resultat från samtliga akademiska utbildningar syns under Meriter på www.antagning.se och om inte, se till att de laddas upp under Dokumentsfliken i samma portal. Alla dokument måste vara uppladdade senast 1 februari 2023.

Perioden för ansökan till programmet är öppen mellan 17 oktober 2022 och 16 januari 2023.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Poäng

60

Startperiod

HT-23

Startvecka

Vecka 35

Slutvecka

Vecka 22

Behörighet

Juristexamen eller kandidatexamen i juridik med inriktning folkrätt eller motsvarande samt Engelska B alternativt Engelska 6

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Engelska

Kostnad

Studenter från land utanför EU betalar 900 kronor i ansökningsavgift och studieavgiften är 105 000 kronor per år.

Studietakt

100%

Typ

Program

Studenter och officer diskuterar under övning.

Krigsspel vässar kompetensen för en karriär som juridisk rådgivare

På magisterprogrammet Internationell operativ juridik får studenterna göra en gemensam scenarioövning tillsammans med officerare från Högre officersprogrammet. När vi besöker övningen är det...

Stort behov av folkrättskompetens

Är du intresserad av att arbeta som juridisk rådgivare till Försvarsmakten, eller för en internationell organisation som FN? Nu erbjuder Försvarshögskolan möjligheten att ta en magisterexame...

Plugga för en säker framtid

Försvarshögskolan är det enda lärosätet i Sverige där civila och militära perspektiv på försvar, krishantering och säkerhet möts. Här ska du plugga om du vill jobba med morgondagens kriser...

Dela:
Publicerad 2021-07-08 Uppdaterad 2023-01-18