Sök

Sök

Stort behov av folkrättskompetens

Är du intresserad av att arbeta som juridisk rådgivare till Försvarsmakten, eller för en internationell organisation som FN? Nu erbjuder Försvarshögskolan möjligheten att ta en magisterexamen i folkrätt. Magisterprogrammet Internationell operativ juridik är en unik utbildning som ger breda karriärmöjligheter på en internationell arbetsmarknad.

I en alltmer digitaliserad och globaliserad värld blir frågor som rör internationell lagstiftning allt viktigare oavsett om du jobbar inom ett lands gränser eller för en internationell organisation.

– Det kommer alltid att finnas en internationell kontext. Oavsett om det till exempel handlar om gemensamma militära operationer tillsammans med andra stater, eller i samband med fredsbevarande insatser under ledning av FN. I dag är det nästan omöjligt att arbeta med frågor som rör säkerhet, försvar eller krishantering utan att ha det internationella perspektivet, säger Jann Kleffner som är professor i internationell operativ juridik och den som har tagit fram det nya magisterprogrammet tillsammans med sina kollegor vid Försvarshögskolan.

Internationellt juridiskt perspektiv på säkerhet, försvar och krishantering

Försvarshögskolans nya magisterprogram i Internationell operativ juridik vänder sig till dig som redan har en kandidatexamen eller motsvarande inom juridik och som är intresserad av en praktiknära utbildning som är specialiserad på den internationella rätten som reglerar väpnade konflikter eller andra kriser.

– Det här är ett unikt program, i och med att vi studerar frågor som rör säkerhet, försvar och krishantering ur ett internationellt juridiskt perspektiv. Samtidigt kombinerar vi detta med operativt arbete på djupet. Vi inkluderar bland annat praktiska moment som gruppdiskussioner och rollspel. Många andra lärosäten som erbjuder liknande utbildningar är rent akademiska och närmar sig inte juridiken från ett operativt perspektiv. Men det gör vi, säger Jann Kleffner.

Professor Jann Kleffner.

Professor Jann Kleffner.

Aktuell forskning möter militär erfarenhet

Försvarshögskolan erbjuder en studiemiljö som skiljer sig från andra lärosäten och har lärare som är internationellt erkända och högt specialiserade forskare och praktiker. Utbildningen kopplar samman både aktuell internationell forskning med erfarenhet från internationella organisationer och försvarsmakter.

Eftersom studenterna på Försvarshögskolan kommer från olika bakgrunder och med olika erfarenheter skapas också en unik mötesplats, som gynnar alla inblandade.

– Vi har många militära studenter och vi har många civila studenter så vi kan verkligen erbjuda en mötesplats mellan dessa båda världar.

– Det är också till Försvarshögskolan som yrkesverksamma inom det militära försvaret och civilförsvaret kommer tillsammans med anställda inom statliga myndigheter för att utvecklas och lära sig mer. Därmed stärks mångfalden ytterligare och studenterna får också stora möjligheter att skapa professionella nätverk, säger Jann Kleffner.

Valbara kurser möjliggör specialisering

Den första terminen av magisterprogrammet i Internationell operativ juridik består av fem gemensamma och obligatoriska kurser som lägger grunden för ämnet. Termin två består av två kurser som är valbara där du som student själv kan välja inriktning innan den avslutande magisteruppsatsen.

Bland de valbara kurserna finns till exempel:

  • Internationell operativ juridik och operativ planering
  • Internationell operativ juridik och hybridhot
  • Internationell operativ juridik för hantering av kriser och katastrofer
  • Krig, lag och ny teknik

– Kursen i Internationell operativ juridik och hybridhot riktar sig till exempel till de studenter som vill fördjupa sig ytterligare i vilka lagar som påverkar operationer inom kontraterrorism. Och kursen i Internationell operativ juridik för hantering av kriser och katastrofer kommer troligtvis att intressera studenter som senare vill arbeta för hjälporganisationer som till exempel Internationella Röda Korset eller Läkare utan gränser.

Juridisk rådgivare i FN? Många möjliga karriärvägar

Vilka potentiella yrkesvägar finns då efter avklarad magisterexamen från Försvarshögskolans nya program? Valmöjligheterna är många, enligt Jann Kleffner.

– Du kan bli juridisk rådgivare i Försvarsmakten eller för en internationell organisation, som till exempel FN. Men vi ger också en grund för att jobba inom en organisation som arbetar med humanitära frågor, mänskliga rättigheter eller med krishantering. I dag lever vi på många sätt i en mer osäker värld där det finns många olika sorters kriser runtom oss. Det handlar om allt från pandemier och naturkatastrofer till underrättelseoperationer och krigföring. Och i en sådan värld är behovet av förståelse för det juridiska ramverk som styr dessa situationer större än någonsin, säger Jann Kleffner.

Internationell operativ juridik – magisterprogram

Det här programmet passar för dig som vill fördjupa dig i den särskilda internationella, och i viss mån nationella, rätt som reglerar väpnade styrkors och andra aktörers handlingar i väpnad...

Sidinformation

Publicerad:
2021-07-08
Senast uppdaterad:
2023-09-20
Dela: