Sök

Sök
Annick Wibben i talarstolen.

Annick Wibben, Anna Lindh-professor i genus, fred och säkerhet vid Försvarshögskolan.

De bygger en forskningsmiljö inom genus, fred och säkerhet

Försvarshögskolans forskargrupp inom genus, fred och säkerhet är en arena för både forskare och studenter som är intresserade av genus och feministiska perspektiv. Arbetet drivs av professor Annick Wibbens forskarteam vid Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria på Försvarshögskolan.

I januari 2019 utnämndes Annick Wibben till Försvarshögskolans första Anna Lindh-professor i genus, fred och säkerhet. Inom ramen för professurens forskningsområde leder hon ett forskarteam vid Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria med målet att utveckla skolans arbete inom genus, fred och säkerhet.

– Vi vill bidra med innovativa perspektiv på det här snabbväxande forskningsområdet både nationellt och internationellt, och samtidigt stärka forskningsmiljön internt vid Försvarshögskolan. Vi vill också stärka högskolans närvaro i den internationella forskningsdebatten och bygga upp samarbeten inom både praktik och policy, säger Annick Wibben.

I forskarteamet ingår, förutom Annick Wibben, docent Jenny Hedström, biträdande universitetslektor Leena Vastapuu och doktoranderna Emma Fredriksson och Elin Berg. Forskningen rör sig inom ramen för feministiska studier men fokuserar på olika områden inom fred, krig, militärstudier, säkerhet och genus.

Feministiska perspektiv

Jenny Hedström undersöker framför allt olika aspekter av genus och inbördeskrig med fokus på Myanmar, medan Leena Vastapuu bland annat bedrivit etnografisk forskning om barnsoldater i Liberia. Emma Fredrikssons avhandling analyserar krigsberedskap och uppbyggnaden av det svenska försvaret sedan 2014 ur ett feministiskt perspektiv och Elin Berg, som står i startgroparna för att dra igång sitt avhandlingsarbete, är intresserad av HBTQ-frågor och jämställdhetsintegrering inom den svenska försvarsmakten.

– Det här är goda exempel på att genusforskning inte innebär att vi bara studerar kvinnor hela tiden. Det finns en stor bredd inom området, säger Annick Wibben.

Tvärvetenskaplig forskargrupp

Under de senaste tre åren har teamet byggt upp en tvärvetenskaplig forskningsmiljö vid Försvarshögskolan som går under benämningen Gender, Peace and Security Working Group, och som är en av flera aktiva forskargrupper inom den krigsvetenskapliga disciplinen vid Försvarshögskolan. Den bredare forskargruppen är en arena för både forskare och studenter som är intresserade av genus och feministiska perspektiv inom området försvar, krishantering och säkerhet.

– Här kan de som är intresserade utbyta idéer och kunskap om genusforskning och utforska teman som fred, krig, säkerhet och rättvisa ur ett feministiskt perspektiv, säger Emma Fredriksson.

Gruppen arrangerar bland annat läsgrupper, workshops, textseminarier och öppna föreläsningar. Under höstterminen 2021 genomfördes till exempel två öppna gästföreläsningar och ett samtal om feministisk forskning där aktuella forskningsprojekt presenterades.

– Vi har sett ett stort intresse, både bland studenter och medarbetare vid Försvarshögskolan, och våra evenemang har varit välbesökta, säger Annick Wibben.

På sikt arbetar forskarteamet också för att inkludera genusperspektiv i undervisningen vid Försvarshögskolan.

– Det här är något som tar tid, men vi har redan en valbar kurs på mastersprogrammet i politik, säkerhet och krig och handleder examensarbeten inom forskningsområdet. Dessutom har forskargruppens medlemmar, och andra verksamma inom forskningsmiljön, integrerat genusperspektiv i andra kurser de undervisar på. Nyligen har vi även börjat arbeta fram material för den högre officersutbildningen så det är på gång, säger Annick Wibben.

Sidinformation

Publicerad:
2022-03-08
Senast uppdaterad:
2023-10-19
Dela: