Sök

Sök

Så gick klimatfrågan från en smygande kris till en drabbande verklighet

Åskväder med blixtnedslag över ett grönt fält.

Välkommen till ett seminarium som tar avstamp i forskning om ”smygande kriser”: Hur kan dessa kriser upptäckas, förebyggas och hanteras redan i sin linda? Vilka strategier och metoder finns det att stoppa smygande kriser från att utvecklas till akuta hot mot samhället?

Seminariet fokuserar särskilt på frågan om klimatförändringar och kommunernas arbete med klimatanpassning. Är klimatförändringarna fortfarande en smygande kris för många? Sker anpassningen alltför långsamt? Vad är svårigheterna? Behöver man drabbas av klimatrelaterade extrema väderhändelser innan åtgärder sätts in? Vad kan man lära av de kommuner som har kommit längst med anpassningen?

Medverkande

 • Arjen Boin, professor vid Institute of Political Science, Leiden University
 • Magnus Ekengren, professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan
 • Mark Rhinard, forskningsledare vid Utrikespolitiska institutet och professor i internationella relationer vid Stockholms universitet
 • Forskare inom naturkatastrofer och kaskadeffekter
 • Kommuner och länsstyrelser

Vad är en smygande kris?

Ett ökande antal av dagens överhängande hot betecknas som "smygande kriser". Det är gränsöverskridande kriser som länge kan ’gå under radarn’ för att plötsligt explodera som större samhällskriser. De startar på en geografisk plats eller inom en specifik samhällssektor, växer i styrka och dyker upp på andra platser eller sprider sig till flera samhällssektorer. Finansiella kriser, migrationsströmmar, desinformationskampanjer och pandemier – de senaste kriserna vittnar alla om denna dynamik. Förekomsten av smygande kriser är nu välkänd, men det saknas fortfarande effektiva åtgärder för att avvärja dem.

Den smygande klimatkrisen har nu drabbat oss med ökad risk för översvämningar och andra händelser (ras, skred, erosion, slamströmmar, skogsbränder, torka, värmeböljor) med möjliga negativa dominoeffekter. Seminariet diskuterar vilka utmaningar som kommuner och andra står inför. Agerar vi inte förrän vi har genomlidit en egen katastrof i kommunen? Eller kan vi lära av andra som har kommit längre i både insikt och åtgärder?

Seminariet avslutar forskningsprojektet Smygande kriser, finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Program

Moderator: Magnus Ekengren, Försvarshögskolan

9.00 – 9.05 Välkomna
Magnus Ekengren

9.05 – 9.35 What are the Creeping Crises?
Mark Rhinard

9.35 – 9.50 Frågor

9.50 – 10.20 How can we stop Creeping Crises?
Arjen Boin

10.20 – 10.35 Frågor

10.35 – 10.45 Paus

10.45 – 11.30 Praktikerpanel:
Hur kan vi lära av varandra inom klimatanpassningen?

 • Per-Anders Bergman (förvaltningsdirektör, Karlstad)
 • Magnus Lund (klimatstrateg, Kristianstad)
 • Ruth Meyer (energi- och klimatstrateg, Danderyd)
 • Merja Willman (miljöstrateg, Norrköping)
 • Representanter från Länsstyrelser och SMHI.
 • Mette Lindahl-Olsson, MSB.

11.30 Frågor

12.00 Avslutning

Anmälan

Anmäl ditt deltagande online eller på plats genom att fylla i och skicka in detta formulär: https://forms.office.com/e/PN7hM91v3S

Mer information

Datum: 28 november 2023
Tid: 09.00—12.00
Plats: Online via Zoom och vid Utrikespolitiska institutet, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm.
Dela: